A mai napon (2014. május 21.) 8 órától a francia nyelvi írásbeli érettségi vizsgára, 14 órától a középszintű filozófia vizsgatárgy írásbeli vizsgáira kerül sor. Filozófia vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.

Délelőtt

Francia nyelvből középszinten 192 helyszínen 635 vizsgázó, emelt szinten 23 helyszínen 464 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. A francia nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az „Olvasott szöveg értése” 60 perc időtartamú, a második rész, „Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” rész következik, majd végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.

Délután

Filozófia vizsgatárgyból középszinten 64 helyszínen 245 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. A filozófia vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) Filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssorból (30 pont); B) Szövegértelmezés, reflektálás feladatsorból (70 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az A) és B) vizsgaösszetevő között, illetve az egyes feladatok között. A vizsgázó a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. Az írásbeli vizsgán nem használható semmilyen segédeszköz.

A délelőtti vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek.

(Oktatási Hivatal)