Május 28-án Magyarország valamennyi iskolájában kompetenciamérések zajlanak. Ezek később nyilvánosságra kerülő eredményeit, a szükséges javulást nagy érdeklődéssel várja minden évben valamennyi intézmény és a köznevelés irányítói.

Hogy jobbá váljanak az iskolai teljesítmények, a Köznevelésért Felelős Államtitkárság tavaly decemberben felkérte valamennyi intézményfenntartót, hogy kérjenek iskoláiktól intézkedési tervet, amelyben megjelölik a felzárkóztató, a tanítás hatékonyságát fokozó lépéseket. Az iskolák fenntartóinak ugyanis egyetemleges kötelessége, hogy minden elkövessenek a tanulók tudásának javításáért. Az elkészült intézkedési tervek hatékonyságától várható a korábbi gyenge eredményekben némi javulás.

A köznevelést irányítók ezen túlmenően számos intézkedést hoztak az elmúlt évben e cél elérésére. Közülük a 2014 szeptemberében induló tanfelügyelet és a pedagógusok számára rendelkezésre álló szaktanácsadói szolgáltató rendszer kiemelt figyelmet fordít a tanulás eredményességét növelő felzárkóztató pedagógiai munkára. A Nemzeti Pedagógus Kar pedig a pedagógiai szakmai párbeszéd erősítésével, az eredményeket felmutató módszertani ismeretek átadásával járul majd hozzá ahhoz, hogy a köznevelés egészében a lehető legrövidebb időn belül minőségi változások menjenek végbe.

(Köznevelésért Felelős Államtitkárság)