A mai napon (2014. május 14.) 8 órától a biológia írásbeli érettségire kerül sor, míg 14 órától az emelt szintű társadalomismeret vizsgatárgy írásbeli vizsgái lesznek.

Délelőtt

Biológia vizsgatárgyból középszinten 902 helyszínen összesen 8.715 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 8.701 vizsgázó, míg 2 különböző idegen nyelven (angol, német) 14 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 91 helyszínen 5.417 tanuló vizsgázik, közülük 3 helyszínen 13 vizsgázó angol és német nyelven.

A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 8-10 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. A feladatsor hangsúlyai: biológiai tények és elvek felidézése, a jelenségek közti kapcsolatok felismerése, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezése, szakmai szövegek és ábrák értelmezése. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Az emelt szintű biológia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsgán szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható.

Délután

Társadalomismeretből emelt szinten 20 helyszínen 302 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. A társadalomismeret vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga feladatai kb. 75%-ban a társadalomismeret és jelenismeret, és 25%-ban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki. A feladatsor két részből áll, az I. rész mindenki által megoldandó feladatokat tartalmaz a társadalomismeret és jelenismeret témakörökből, míg a II. rész két feladatsort (gazdasági ismeretek és pszichológia) tartalmaz. A vizsgázó a feladatsoron belül választhat a gazdasági ismeretek vagy a pszichológiai feladatok között. Az elérhető maximális pontszám 75 (az I. részre 55 pont, míg a II. részre 20 pont adható).

A biológia vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek, a vizsgahelyszínekről észrevételt, bejelentést nem kaptunk.

A ma délelőtti biológia vizsgák rendben lezajlottak. A délutáni társadalomismeret emelt szintű írásbeli vizsgák mindenütt megkezdődtek – ezekkel kapcsolatban semmilyen észrevétel, bejelentés nem érkezett.

(Oktatási Hivatal)