A jogszabályok szerint a tételkészítő bizottság feladata és felelőssége az érettségi feladatlapok kidolgozása. A bizottságokban tapasztalt, gyakorlott szaktanárok, valamint szakmai és anyanyelvi lektorok gondoskodnak a feladatsorok szakmai minőségéről, valamint arról, hogy azok a vizsgakövetelményeknek megfeleljenek. Az Oktatási Hivatal e mellett további ellenőrzéseket épít be a folyamatba. A kész feladatsorokat – mielőtt azok a feladatsor-készletbe kerülnének – két, a bizottságtól független úgynevezett csúcslektor vizsgálja meg. Az adott vizsgaidőszakban a Hivatal ebből a tételkészletből sorsolja ki azt, amelyik a vizsgázók elé kerül. A sorsolás után a feladatlapot újabb két független szakértő, gyakorló szaktanár megvizsgálja, és észrevételeit megbeszéli a tételkészítő bizottsággal. A szóban forgó feladatsor – és annak részeként a hanganyag is – ezen a folyamaton ment végig, és a minden szakértő egybehangzó véleménye szerint a teljes vizsgaanyag megfelel az emelt szintű vizsgakövetelményekben előírtaknak.

A tételkészítő bizottság szakmai álláspontja szerint a szóban forgó hanganyag minden tekintetben megfelel a vizsgaleírás előírásainak! Az Oktatási Hivatal honlapján megjelentetett és a vizsgákhoz kiküldött CD-ken lévő hanganyag megegyezik egymással. A CD lemezek sokszorosítása hosszú évek óta ugyanazzal a professzionális technológiával történik, és mindeddig egyetlen darabról sem bizonyosodott be, hogy hibás, vagy rosszul működő lett volna. Mindezek alapján szinte bizonyosra vehető, hogy a vizsgahelyszíneken lejátszott CD-k minősége mindenütt megfelelő, az elkészült és ellenőrzött vizsgaanyaggal azonos volt.

Az egyes vizsgahelyszíneken esetlegesen előforduló egyedi szervezési, technikai hibák kezelésére a vizsgaszabályzat – a vizsgaszervező kormányhivatalokhoz benyújtott észrevétel útján – a megfelelő jogszabályi határidőben lehetőséget nyújtott. Nincs tudomásunk arról, hogy a vizsgázók ezzel a lehetőséggel éltek volna.

A közvéleménynek tudnia kell, hogy az adott vizsganapon angol nyelvből középszinten 1.178 helyszínen 54.314-en, emelt szinten 122 helyszínen 9.809-en vizsgáztak. Mindannyian, lényegét tekintve egymással és a korábbi vizsgaidőszakokkal azonos feltételek mellett, a középiskolák által biztosított termekben, és eszközökkel.

Mindezek ellenére a vizsgázók egy része a hivataltól és a minisztériumtól rendkívüli intézkedést vár. A rendkívüli intézkedés minden esetben a vizsgaeredményekbe, illetve a vizsga folyamatába való külső, a vizsgaszabályzattól eltérő beavatkozást jelent, amelyre csak akkor van lehetőség, ha valóban a vizsga biztonságos, jogszerű lebonyolítását veszélyeztető körülmény merül fel.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy ez esetben rendkívüli intézkedést nem tartunk sem szükségesnek, sem lehetségesnek. Nem tartunk szükségesnek, mert nem látunk olyan okot, amely a vizsgán elért eredményekbe való külső, adminisztratív beavatkozást indokolná. Nem tartunk lehetségesnek, mert bármilyen, a vizsgaszabályzattól eltérő intézkedés (az értékelési szabályok újraalkotása, feladatok értékelésének törlése, a feladatsor törlése stb.) a gyengébb vizsgaeredményt elérőket ugyan kedvezőbb helyzetbe hozná, ám a mindazok érdekeit, akik a vizsgán jobban teljesítettek sértené.

(Köznevelésért Felelős Államtitkárság)