A tudománypolitika a tudomány finanszírozását, a tudományos kutatások és azok által létrehozott technológiák szabályozását foglalja magában. Meghatározza a hazai tudományos kutatás és fejlesztés irányait és prioritásait. A tudománypolitika fontos részét képezi a tudományos ösztöndíjak rendszerének koordinálása, melynek célja a magyar tudósok, kutatók tudásának szélesítése, a kutatói utánpótlás biztosítása, a kutatás-fejlesztés hatékonyságának növelése; valamint a tudomány népszerűsítése és képviselete belföldön és külföldön egyaránt.