Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár üzenetét a ballagó diákoknak az alábbiakban közüljük.

Kedves Diákok!

A ballagással és az érettségivel életetek fontos állomásához érkeztetek. Felnőttek lettetek: innentől kezdve önállóan, más feladatokat kell majd teljesíteni, hogy boldoguljatok az életben.

Egyéni boldogulásotok azonban csak a közösségben, a társadalom keretein belül lehetséges, míg a közösséget is csak az egyén lelki, fizikai gyarapodása emeli fel. Kívánom, hogy keressétek és találjátok meg a felemelkedéshez vezető utat. És hogy ez az út – akármerre kanyarogjon is majd – mindig visszavezessen Magyarországra, a hazánkba.

Ti vagytok a jövő. Legyetek hát ennek az országnak majdan tartópillérei, ahogy évszázadokon át apáitok, dédanyáitok azok voltak! Ne szégyelljetek nekik köszönetet mondani ezúttal! Vigyétek tovább, amit tőlük kaptatok tudásban, hitben és szeretetben! Vigyétek tovább, amit az iskolátok, a tanáraitok adtak nektek, s egykoron adjátok majd át gyermekeiteknek!

Kedves Szülők, kedves Tanárok!

Sok munka, lemondás, aggodalom, néha bosszúság, ám még több öröm vezetett idáig. Tisztelet és köszönet illeti Önöket, hogy fogták a gyermekek kezét, és segítették őket ezen a szép, ám nehéz úton. Mint szülő és mint tanár tudom - mert megtapasztaltam -, hogy megérte.

Kérem, fogadják szívesen elismerésemet mindazért, ami jót tettek a most ballagó fiatalokért.

Kosztolányi Dezső írja:

„De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.”

Kedves Lányok és Fiúk!

Annak a hitnek és tudásnak a birtokában, amit eddig magatokba szívtatok, induljatok hát útnak, és hódítsátok meg a világot! És gyarapítsátok otthonotokat, a hazátokat!

Szeretettel és üdvözlettel: Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár

(Oktatásért Felelős Államtitkárság)