Kedves Gyerekek, szeretve tisztelt Tanártársaim!

Karácsony üzenete a szívhez, a lélekhez szól. Az igazi ünnep akkor kezdődik, amikor az ember túllép önös vágyain, s megtapasztalja az adni tudáson át a szeretet erejét.
A szeretet az egyetlen olyan energia, amely dacolva a fizika törvényeivel kifogyhatatlanul árad a világban.

Néhány hónappal ezelőtt egy olyan ország építésébe kezdtünk, amelynek középpontjában az ember áll. A magyar emberek élete akkor válik szebbé és boldogabbá, ha szavaikat és tetteiket egyaránt az egymás iránt érzett szeretet és felelősség érzése hatja át.

Az elmúlt pár hónapban szomorú események, természeti és ipari katasztrófák világítottak rá arra a nemzeti „jóságtartalékra”, amely az összmagyarság jövőjének biztos alapjául szolgál.

Szívem melegével kívánok minden magyar iskolás gyermeknek, fiatalnak és pedagógusnak áldott, békés Karácsonyt! Kívánom, hogy mindennapjaikat ragyogja be a szeretet, az új esztendőben őrizzék meg egészségüket, érjék el mindazt, amit célként maguk elé tűztek!

Szeretettel:

Hoffmann Rózsa Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára