Dr. Hoffmann Rózsa a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárának országgyűlési felszólalása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló részletes vitájában.

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ha személyes jelenléttel nem is tudtam mindig figyelemmel kísérni a költségvetési vitát, szerencsére a gyorsírók tökéletes munkájának köszönhetően azért írásban tájékozódhattam a hozzászólásokról.

Három, az oktatást érintő témához szeretnék most itt, a részletes vita során hozzászólni.

Többen kifogásolták a vitában azt, hogy a költségvetés és a készülő közoktatási törvénykoncepció minthogyha nem volnának egymással szinkronban. Nos, erre a következőket tudom válaszolni. A közoktatási törvénykoncepció nagyjából elkészült, egy-két héten belül nyilvánosságra kerül, a hatálybalépése viszont nem egyetlen lépcsőben, jövő év szeptemberétől fog megvalósulni, hanem fokozatosan. Ezért tehát szükségszerű, hogy egy el nem készült törvényre még a költségvetés nem tudott egy az egyben reagálni. Viszont azok a fő üzenetei megjelennek a költségvetésben, mint például a pedagógiai szakszolgálatoknak a megerősítése.

A közoktatásunk egyik legfontosabb és legfájóbb témája, kérdése a leszakadás mértékének a növekedése. Ennek megakadályozására az integrációs programok, a hátrányos helyzetű, a problémákkal küszködő gyerekeknek a szakértői vizsgálata alapvető szempontja és feladata lesz a közoktatási rendszernek. Ennek megfelelően a pedagógiai szakszolgálatok, a szakértői bizottságok anyagilag is többet kaptak ebben a költségvetésben, mint az elmúlt években.

Kifogásolták azt is, illetve kérdezték, hogy miért nem jelenik meg a költségvetésben a pedagógus-életpályamodell - ha jól emlékszem, ezt Osztolykán képviselő asszony kérdezte két ízben is. Nos, ennek a koncepciója is elkészült, de ez olyan horderejű változásokat fog előidézni a közoktatás rendszerében, hogy értelemszerűen 2011-ben még nem fog tudni életbe lépni, egyébként talán már ott is van a képviselő asszony gépén elektronikus formában az elküldött változat.

Nos tehát, gondoltunk ezekre az összefüggésekre, erről minden képviselőt és a teljes Országgyűlést megnyugtathatom, párhuzamban készülnek a szakmai koncepciók és a költségvetés, de az utóbbi október elején benyújtásra került, az új oktatási rendszer pedig, mint mondtam, szeptembertől, illetve a következő évektől fokozatosan fog belépni. Nyilvánvalóan majd amikor ez hivatalos formában a kormány elé és az Országgyűlés elé kerül, a költségvetésnek akkor kell harmadik sebességbe kapcsolni, hogy már az elfogadott törvénynek meglegyenek a pénzügyi fedezetei, de ilyen aggodalomra nem kell sort keríteni.

A harmadik téma, amiről szólni szeretnék, a kisiskolák kérdése, erről az általános vita során is szóltam. A 300 millió forint, amelyet a költségvetés tartalmaz, tudjuk, hogy nagyon csekély összeg, támogatjuk és kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák azt a módosító indítványt, amely ezt az összeget jelentős mértékben meg kívánja növelni.

Akárhogy is dönt majd a tisztelt Országgyűlés, a kisiskolák újraindítását az első menetben pályázati úton kívánjuk elkészíteni. Ahogy a két kormányzó párt a választási programjában ígérte, az a szándékunk, hogy minden olyan településen, ahol legalább nyolc iskolás, illetve óvodás korú gyerek van, és a szülők ezt igénylik, és az önkormányzat is támogatja, ott újraindíthassuk a kisiskolákat, attól a céltól vezérelve, hogy a magyar települések akkor erősödhetnek, a magyar falu akkor erősödhet, a magyar tanyavilág akkor maradhat fenn, hogyha oda szívesen mennek lakni életvitelszerűen azok a családok, ahol gyermekek vannak, és ezek a családok biztosítva látják azt, hogy a gyermekeik megfelelő iskolába járhatnak.

Téves az az elgondolás, amely azonosítja a kisiskolát az alacsony minőségű iskolával, illetve úgy gondolja, hogy csak nagyméretű iskolában lehet jó minőségű oktatást folytatni. A pedagógia ennél sokkal bonyolultabb: egy kisiskolában is meg lehet adni minden olyan lehetőséget a gyerekeknek, hogy jól fejlődjenek. A kisiskolák az alsó tagozatra vonatkoznak értelemszerűen, a felső tagozat az egy más kategória, az nyilvánvalóan nem működhet egy-két fős osztálylétszámokkal, de a kisiskolában akár különálló osztályokban, akár összevont osztályokban, egyéni bánásmóddal, nagyon jól megtervezett, szervezett és ellenőrzött pedagógiai munkával biztosítható az, hogy az ország legtávolabbi vidékén is megfelelő módon fejlődhessenek a gyerekek.

Ezért tehát az oktatási rendszerünknek az egyik prioritása a falvak, a tanyavilág erősítése a kisiskolákon keresztül is. Az erre fordítható összeg, ami szerepel a költségvetésben, csekély, az emelése indokolt, és tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy szíveskedjenek támogatni az erre vonatkozó módosító javaslatot.

Köszönöm.

(parlament.hu)