A Kultúráért Felelős Államtitkárságot Halász János vezeti. Az államtitkárság legfontosabb feladata a rendelkezésére álló állami eszközökkel kezdeményezni és elősegíteni az új kulturális értékek létrehozását, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvását.

Törvényalkotói hatáskörében előkészíti a muzeális intézményekről, a könyvtárakról, a közművelődésről és a levéltárakról, a művészettámogatásról, a mozgóképszakmáról, a kulturális örökségvédelemről, az új média kérdések szabályozásáról és a kultúra finanszírozásáról szóló jogszabályokat.

Emellett az államtitkárság kialakítja az ágazati fejlesztési tervek koncepcionális alapjait, kormányzati szintű stratégiai terveket, ajánlásokat dolgoz ki, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére. Továbbá közreműködik az ágazat állami intézményeinek fejlesztését, irányítását elősegítő folyamatokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellenőrzésének kialakításában. Ellátja a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatokat, előkészíti a pénzügyi intézkedéseket, közreműködik azok végrehajtásában, és részt vesz az uniós források felhasználásával megvalósuló, feladatkörét érintő fejlesztések előkészítésében.

Mindezeken túl az államtitkárság meghatározza és megszervezi a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismerését és támogatja a határokon túl élő magyarok kultúráját.