Az Európai Bizottság 2015-ben ismét meghirdeti az Európai Örökség címre vonatkozó pályázatát, melyre az emberi erőforrások minisztere terjesztheti fel az előzetes nemzeti szintű pályázat során kiválasztott hazai helyszíneket. A helyszínek kiválasztása érdekében a minisztérium pályázatot ír ki. A pályamunkák benyújtási határideje 2014. június 30.

Az Európai Örökség cím azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a közös európai identitást, valamint növelje azoknak a helyszíneknek az ismertségét és értékét, amelyek fontos szerepet töltöttek be közös történelmünkben és kultúránkban, illetve az európai integrációban.

Az uniós kezdeményezés keretében indított címre első alkalommal 2013-ban nyújthattak be pályázatot azon országok, melyek helyszínei a korábbi kormányközi kezdeményezés keretében nem kaptak Európai Örökség címet. A tavaly benyújtott pályázatok közül az Európai Bizottság négy helyszín pályázatát ítélte meg úgy, hogy azok a kiírás minden feltételét tökéletesen teljesítették, ezek a következők voltak: Carnuntum Régészeti Park, Bad Deautsch-Altenburg (Ausztria); Nagy Céh Ház, Tallinn (Észtország); Béke-palota, Hága (Hollandia); Westerbork tábor, Hooghalen (Hollandia).

Hazánk első ízben idén márciusig terjeszthetett fel pályázatokat az uniós kezdeményezésként indított cím elnyerésére. A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott „Páneurópai Piknik Emlékpark”, valamint a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum által benyújtott „Hajdúkerület székháza Hajdúböszörményben, a szabad hajdúk központja” című pályázatokról az Európai Bizottság legkésőbb 2015 elején határoz.

A mostani pályázati kiírás, a pályázati formanyomtatvány és a vonatkozó EU határozat letölthető innen:

http://www.forsterkozpont.hu/tartalom.php?idt=20140513172032&t=og&ide

További információ az Európai Örökség címről:

http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-label_en.htm

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)