Mától négy évig Magyarország is tagja a Szellemi Kulturális Örökség Megőrzése Kormányközi Bizottságának. Hazánk így közvetlenül vesz részt az UNESCO szellemi kulturális örökség politikájának alakításában.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 1945-ben alakult, és jelenleg 195 állam a tagja. A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló, 2003-ban létrehozott egyezményhez 161 tagállam csatlakozott. A Kormányközi Bizottságnak 24 tagja van, hazánk – az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény Részes Államainak Közgyűlése döntésének értelmében – 2014. június 4-én e tagok közé nyert felvételt.

A Kormányközi Bizottság az UNESCO szellemi kulturális örökséggel összefüggő tevékenységének legfőbb szakmai irányító testülete. A szervezet dönt a szellemi kulturális örökség politikájának fő irányairól, az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Alapjának forráselosztásáról, továbbá arról, hogy mely örökségelemek kerülnek fel a reprezentatív elemek, a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökségek, valamint az örökség megőrzését szolgáló programok és tevékenységek listájára.

Magyarország 2006-ban csatlakozott az egyezményhez, s e területen kiemelkedő teljesítményünk elismeréseként hazánk azonnal tagja lett a – szintén ebben az évben megalakult – Kormányközi Bizottságnak. A most elnyert tagság is az eredményes munkának köszönhető. A sikert az is igazolja, hogy immár 19 elem szerepel a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén. 2009-ben a mohácsi busójárás, 2012-ben pedig a matyó népművészet, valamint 12 országgal közös felterjesztés eredményeként a solymászat is felkerült az UNESCO reprezentatív listájára, emellett 2011-ben a táncház módszert vették fel a szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló legjobb gyakorlatok regiszterébe. A nemzetközi elismerések mellett a legnagyobb eredmény a hagyományaikat, értékeiket naponta megélő és gyakorló közösségek egyre növekvő száma. Az e célokat szolgáló tevékenységek irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szakmai koordinálója a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretében működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság.

A siker másik kulcsa a magyar UNESCO misszió és a Külügyminisztérium többéves kulturális diplomáciai előkészítő munkája, valamint a jól felépített és időzített választási kampánya volt. A párizsi magyar UNESCO misszió az itthon folyó munkát folyamatosan a tagországok figyelmének középpontjában tartotta, és az UNESCO székházban is gyakran szerepeltek a magyar szellemi örökség képviselői. Idén májusban nyolcvan ország UNESCO nagykövete előtt mutatták be az EMMI támogatásával a kutatás, a köznevelés-felsőoktatás, a mindennapokban megélt, gyakorolt hagyományok és a közösségi művelődés négyesére épülő „magyar modellt”, az egyezmény gyakorlatba ültetése során elért eredményeket és az ezt szolgáló intézményrendszert.

A párizsi bemutatón sikert aratott az erre az alkalomra készült dokumentumfilm (http://www.youtube.com/watch?v=WjyoDYzlY0g) is.

A közös erőfeszítéseknek köszönhetően a Közgyűlés Magyarországot négy évre választotta a szellemi kulturális örökség egyezmény vezető testületébe.

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)