A múzeumszakmai támogatási program mostantól a Kubinyi Ágoston Program nevet kapja, folytatva a polgári kormányzás azon hagyományát, miszerint az intézmények és programok az adott szakterületen maradandót alkotó elődök nevét viselik.

A múzeumszakmai támogatási program célja a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása. Múzeumok esetében állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására vagy korszerűsítésére használható fel – különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására –, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek esetében a kiállítások létrehozása, felújítása mellett infrastrukturális fejlesztésekre és közösségi programok szervezésére is lehetőséget nyújt.

A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő muzeális intézmények szakmai támogatására az elmúlt években több mint 2,5 milliárd Ft állt a muzeális intézmények, illetve a fenntartó önkormányzatok rendelkezésére. Az erre fordítható forrás 2013-ban közel kétszeresére nőtt: az előző évi 166 millióról 300 millió forintra, idén pedig további 40 millióval emelkedett, s ez lehetővé tette a pályázói kör szélesítését. Így 2014-ben az önkormányzati fenntartásban működő muzeális intézmények mellett az önkormányzati támogatással működő intézmények támogatására is lehetőség nyílt.

Az idei könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő, valamint a muzeális intézmények szakmai pályázatára 73 kérelem érkezett. A támogatási igény mintegy 789,2 millió Ft volt, ebből 670,5 millió Ft-ra a múzeumok, 118,7 millió Ft-ra a gyűjtemények és kiállítóhelyek nyújtottak be igényt.

A muzeális intézmények fejlesztése nemcsak az ország kulturális kínálatát szélesíti, de mozgatórugója lehet a vidékfejlesztésnek és a társadalmi felzárkóztatásnak is. Ezt az is jelzi, hogy a benyújtott 73 kérelemből 10 az ország egyik leghátrányosabb helyzetű régiójából, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett. Kiemelkedő számú fejlesztési tervet nyújtottak be Hajdú-Bihar megyéből (9 kérelem) és Pest megyéből (7 kérelem), de Bács-Kiskun, Csongrád és Veszprém megyéből is.

A közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek központi szerepet játszanak a helyi közösségek művelődésében. A benyújtott tervek a látogatói igényeket kielégítő infrastrukturális fejlesztések mellett nagy számban tartalmaztak a helyi identitást, közösséget erősítő programok megvalósítását szolgáló terveket is. Új irányként jelentkezett a közösségi kertek, etnobotanikai kertek létrehozásának igénye.

A múzeumi besorolású intézmények közül a korábbi években nyert támogatásnak is köszönhetően idén lezárulhat a kiskunhalasi Thorma János Múzeum, valamint a zalaegerszegi Göcseji Múzeum új képzőművészeti állandó kiállításának fejlesztése, újabb résszel bővülhet a Budapesti Történeti Múzeum palotatörténeti kiállítása, és elkészülhet a szentendrei Ferenczy Múzeum várostörténeti kiállítása is.

A hagyományos régészeti, történeti, képzőművészeti tárlatok mellett a természettudományos tematikájú kiállítások is támogatást nyertek: a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum természettudományi, valamint a Tatabányai Múzeum történeti ökológiai témájú kiállítása a megkezdett fejlesztésének folytatásához, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum pedig új pályázóként – a magyar múzeumi gyakorlatban rendhagyó – természettudományi tanulmányi kertjének kialakításához nyert támogatást.

Új irányvonalat jelez a Soproni Múzeum gyermekmúzeum létrehozását célzó projektje, amely a múzeumlátogató közönség körét a legkisebbek felé terjeszti ki. Egyedi tematikát képvisel a körmendi Nádasdy Ferenc Múzeumnak a huszárság történetét bemutató tárlata, valamint az Óbudai Múzeum játéktörténeti kiállítása. A téma aktualitása – a holokauszt évforduló – kapcsán – pedig kiemelendő még a Gróf Esterházy Károly Múzeumnak a pápai zsidó közösség történetét bemutató hely- és kultúrtörténeti állandó kiállítása.

A részletes lista letölthető innen: download/c/5d/31000/M%C3%BAzeumszakmai%20t%C3%A1mogat%C3%A1sok.xls#!DocumentBrowse

A program névadójáról, Kubinyi Ágostonról itt és a csatolt anyagban található információ.

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)