Ötszázötvenhárom önkormányzat kap támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságától a helyi olvasási lehetőségek bővítésére, a nyilvános könyvtárak gyűjteményi fejlesztésére, új könyvek és egyéb információhordozó könyvtári dokumentumok beszerzésére.

A támogatás maximum 30%-a a könyvtár műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak megújítására is fordítható. A települések abban az arányban részesülnek a 240 millió forint összértékű támogatásból, amennyit erre a célra tavaly fordítottak.

A támogatásokat legkésőbb május 30-ig folyósítják a települési önkormányzatoknak.

A könyvtáraknak ellenőrizhető módon kell felhasználniuk a támogatást, a települési önkormányzatnak 2014. december 31-ig kell elszámolniuk az összeggel.

A támogatási lista az alábbi linken olvasható: download/a/36/41000/k%C3%B6nyvt%C3%A1ri_%C3%A9rdekelts%C3%A9gn%C3%B6vel%C5%91_t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)