Idén több mint félezer, köztük 200 hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű település részesült 240 millió forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból.

A helyi önkormányzatok – felajánlott önrészük arányában – 2005 óta részesülnek támogatásban, melyet saját, illetve az önkormányzattal kötött megállapodás alapján működő közművelődési intézmények eszközállományának, berendezési tárgyainak megújítására fordíthatnak.

Az 2014-es költségvetés „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása” címen összesen 820 millió forintot irányzott elő, ebből 240 millió forint fordítható közművelődési célra. A támogatás elosztását szabályozó rendelet kiemelten kezeli a települések közötti fejlettségi különbségek csökkentését: az elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében az önkormányzat által felajánlott minden egyes forint háromszor akkora súllyal esik a latba.

Az idei évtől újdonság ebben a támogatási formában, hogy csak olyan integrált közösségi és szolgáltató tér, Agóra Pólus, Agóra multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására lehet igényt benyújtani, amely infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, kialakítására az elmúlt 5 évben nem kapott támogatást. A közművelődési keretösszegből 2014-ben 522 önkormányzat részesült, közülük több mint 200 hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű település. A legtöbb igény Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett, itt végül 69 település jutott támogatáshoz. Pest megyében 66 önkormányzat pályázott eredményesen.

A támogatási lista az alábbi linken olvasható: download/5/a7/41000/Kozmuv_erdnov_tamog_2014.xls#!DocumentBrowse

 

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)