A közgyűjtemények évszázadok óta kulcsszerepet játszanak a nemzeti kulturális identitás megőrzésében, a nemzeti hagyományok átörökítésében és kiemelt felelősségük van a kulturális sokféleség fenntartásában és bemutatásában. A közgyűjteményekben őrzött műtárgyak - és legtöbb esetben a múzeumok épületei is - a nemzeti kulturális közvagyon részét képezik, annak elidegeníthetetlen részei. Ennek megőrzése és gyarapítása a mindenkori kormány alapvető kötelessége és felelőssége a jelen és jövő nemzedékek, saját polgárai és az egyetemes emberi közösség egésze előtt. Ebből a kötelezettségből fakad a gyűjtemények épségben való megőrzésének, gyarapításának, tudományos feldolgozásának és publikálásának a kötelezettsége csakúgy, mint az, hogy az azokban őrzött értékeket minél szélesebb közönség számára hozzáférhetővé tegye és bemutassa.

Itt megtalálja a Közgyűjteményi Főosztály tájékoztatóit és dokumentumait.