Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Emberi Erőforrások Minisztérium kapcsolódó oldalai

Minden, ami család

Családoknak szóló információs portál érdekességekkel, hírekkel, hasznos jogszabályok gyűjteményével. A weboldalt családi témájú kép-és videogyűjtemény is színesíti.

„Megnézheted magad” – Legyünk egészségtudatosak

A „Megnézheted magad” életmód-tudatosító kampány szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy azon só-, cukor- és zsírmennyiség mellett, amelyet mindennapjainkban fogyasztunk, hogyan fogunk kinézni a jövőben, ha nem változtatunk egészségtelen életmódunkon.

Kultúra.hu

A legtöbb művészeti ágat felölelő kritikai és hírportál, ajánlókkal, művészportrékkal, pályázatfigyelővel, 29 vidéki mutációval, illetve kereshető, országos programadatbázissal, magyar és angol nyelven. Naponta hírt ad a határokon túl élő magyar alkotókról és nemzetközi kitekintést is biztosít olvasóinak.

Sportoló Nemzet – Nemzeti Sport Portál

A Sportért Felelős Államtitkárság szakmai portálja rendszeresen beszámol sportpolitikával kapcsolatos hazai és nemzetközi hírekről, sportcélú fejlesztéseket érintő pályázatokról, mindezek mellett sportprogramokra, sportszakmai továbbképzésekre, valamint szakmai kiadványokra is felhívja az érdeklődők figyelmét. A weboldalon megtalálhatók a sportszervezetek, olimpiai és nem olimpiai sportágak, sportegyesületek és köztestületek adatai is.

Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (FELVI)

A felsőoktatási felvételi eljárás komplex információs oldala.

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.) illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését.

Magyar Rektori Konferencia (MRK)

A Magyar Rektori Konferencia a magyar felsőoktatási intézmények rektoraiból álló, a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult független köztestület.

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a magyar felsőoktatás minőségéért felelős független szakmai testület.

Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer

A magyar felsőoktatási intézmények adattár alapú vezetői információs rendszerének központi honlapja.

Diákhitel Központ Zrt.

A felsőoktatási hallgatói hitelezési rendszer fenntartásáért felelős szervezet.

Felsőoktatási és közoktatási diákigazolvány

A felsőoktatási és a közoktatási diákigazolvány központi honlapja.

Diákbónusz

A diákkedvezmények honlapja.

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz)

A DOSz a magyarországi felsőktatási intézmények által szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók, a doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve a doktorjelöltek (továbbiakban: doktoranduszok) érdekképviseleti szervezete, továbbá olyan szervezet, amely révén a doktoranduszok támogatják az ifjúság életvezetési ismereteinek a fejlesztését.

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

Az EISZ központilag, nemzeti licenc alapján nemzetközi és magyar információforrások használatát teszi lehetővé a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, valamint tudományos kutatóintézetek munkatársai számára.

Nemzeti Europass Központ

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. A keretrendszer létrehozásának a célja, hogy összefogja ezen dokumentumok kezelésére, népszerűsítésére és kiadására vonatkozó erőforrásokat, így nagyobb hatékonyságot és célszerűséget biztosítva a dokumentumok széles körű elterjesztésének.

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)

A HÖOK a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete.

Az Országos Kredittanács Irodája

A kreditrendszer honlapja.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF)

Az NIIF a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja. A Program a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít informatikai infrastruktúrát és szolgáltatásokat.

Oktatásért Közalapítvány

Felsőoktatási és közoktatási pályázatok kezelője.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)

Az Országos Pedagógiai Könyvtár országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. A teljesség igényével gyűjti a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumokat, a magyar tankönyveket, az iskolai értesítőket, továbbá a hazai gyermek- és ifjúsági irodalmat. Válogatva gyűjti a fenti szakterületek külföldi irodalmát. A múzeumban kiállításokon elevenedik meg a magyar pedagógia múltja.

Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység. Ennek összefogását szervezi az OTDT.

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

Az OTKA feladata a tudományos kutatások és a kutatási infrastruktúra független, széles körű támogatása, a fiatal kutatók segítése, nemzetközi színvonalú eredmények létrehozása, új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása érdekében.

Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB)

A MÖB a kétoldalú államközi egyezmények, illetve munkatervek által biztosított államközi ösztöndíjakra, a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjakra, valamint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra érkező pályázatok elbírálását koordinálja. Az ösztöndíjakat a Magyar Ösztöndíj Bizottság döntése alapján az oktatási tárca vezetője adományozza. A MÖB független szaktekintélyekből álló testület, melynek nyolc tagját az MTA, különböző felsőoktatási szakmai szervezetek, a NEFMI, valamint a Külügyminisztérium delegálja.

Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár

Tankönyvek, folyóiratok és videók tára.

Tempus Közalapítvány (TKA)

A Tempus Közalapítvány nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

Nemzeti Tehetség Program

A magyar tehetséggondozás fóruma.

Wekerle Sándor Alapkezelő

Az Alapkezelő készíti elő és bonyolítja le a hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is. Ugyancsak az intézmény látja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel és az útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat.

Arany János Kollégiumi Program

A hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi programja.

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

A hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi, szakiskolai programja.

Arany János Tehetséggondozó Program

A hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozó programja.

Közoktatás Információs Rendszere (KIR)

E honlapon keresztül érhető el a közoktatás komplex információs rendszere.

Sulinet

A közoktatás résztvevőinek központi honlapja.

Tankönyvi Adatbázis-kezelő rendszer

A közoktatás és a szakképzés tankönyvei.

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum

Európa legnagyobb ifjúsági centruma.

Szolidaritás Nagykövete

A "Szolidaritás Nagykövete" egy 2010 szeptemberében útnak indított, személyes részvételen alapuló úgynevezett 'érzékenyítő program', melynek célja a fiatalabb korosztály empátiájának, toleranciájának bővítése, ismereteinek növelése a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. A projekt kidolgozója, egyben fő támogatója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága.

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

2006-ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttműködési megállapodást kötött a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) létrehozására. Módszertani fejlesztéseket, képzéseket szervez, kommunikációs és disszeminációs tevékenységet folytat, szakmai tanácsadással, országos Múzeumi Koordinátori Hálózat működtetésével áll a múzeumi szakemberek, pedagógusok, oktatók és felsőoktatási intézmények hallgatóinak rendelkezésére. Fő feladata 2008-2013 között a "Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási - képzési szerepének erősítése - Központi módszertani fejlesztés TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002 megvalósítása.