Dr. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár és Dr. Mezey Barna rektor leplezte le Pázmány Péter szobrát, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának épülete előtt pénteken. A szoboravató ünnepségen jelen volt Kövér László az Országgyűlés Elnöke.

A szoborral az egyetemalapító bíboros emléke előtt tisztelegnek az ELTE polgárai, kinek - egy szerencsés véletlennek köszönhetően - képmását az egyetem pincéjében lelték meg pár éve, szólt az előzményekről Dr. Mezey Barna rektor köszöntőjében.

Kép letöltéseFotó: Emmi

A szoboravató ünnepségen Dr. Medzihradszky Kálmán professor emeritus tartott Pázmány Péter életéről, érdemeiről ünnepi beszédet. 1635-ben Nagyszombatban Pázmány Péter alapította meg az ELTE jogelődjét, majd az egyetem vezetését később a jezsuitákra bízta. A jezsuita rend feloszlatása után az egyetem 1777-ben került át Budára. Jelenlegi nevét 1950-ben, központi utasításra kapta, miután a megelőző években az akkori kormány rendelkezésére kiszakították belőle a Római Katolikus Hittudományi Fakultást és az Orvostudományi Kart.

Kép letöltéseFotó: Emmi

A most átadott Pázmány Péter szobor Buda István szobrászművész alkotása. Pázmány bíborosi ruhájában állva egyik kezében a tudományt jelképező könyvet tart, féloldalasan az Egyetem Rektori Hivatalának is helyt adó Egyetem térre néz az ÁJK árkádjai alól. A bronzszobor egy mintegy hetven centiméteres süttői mészkő talapzaton állva emelkedik ki a tömegből, tekintetét pedig az órára és vizsgára igyekvő hallgatókra emeli. A talapzat első oldalán „Pázmány” felirat olvasható, hátsó oldalán (az egyetem felé néző oldalon) egy Pázmány-idézet latinul, melynek magyar fordítása: „Ennek a lesújtott hazának jólétén, s a nemes magyar nemzet tekintélyén segíthetne ezzel az egyetemmel, amelyben ennek a harcias nemzetnek fiai szelídülnének és egyben az egyház kormányzására épp úgy, mint az állam igazgatására is képeztetnének.”

(Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság)