A Kormány az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem képzési kínálatának bővítése és fejlesztése érdekében – az intézmény éves támogatásán felül – 50 millió Ft-ot biztosított.

A támogatás célja az egyetem által folytatott képzések színvonalának folyamatos emelése, mely kiváló nemzetközi szakemberek meghívásában, a projekt-rendszerű oktatási formák elterjesztésében és a könyvtári ellátottság javításában ölt testet, de sor kerül a képzési kínálat bővítésére is a vezetés és szervezés mesterképzési szak tervezett elindításával. A német nyelven induló, hiánypótló mesterképzés széles interdiszciplináris alapon nyugvó, szakirányú elméleti és gyakorlati kompetenciákat, készségeket kínál, a majdani végzettek elsősorban a régióban jelen lévő német vállalatok munkáját segíthetik majd. A képzés piacorientált jellegének érdekében a kurzusok többségét jelentős gyakorlattal rendelkező gazdasági szakemberek tartják.

A Kormány korábbi határozatával az Andrássy Egyetemet a 2013 – 2016 közötti minősítési időszakra kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítette. Ez a kitüntető cím az intézmény teljesítményének a hazai felsőoktatásban nyújtott elismerését is jelenti, továbbá ösztönzőleg hat az Andrássy Egyetem azon célkitűzéseinek megvalósítására, amelyek a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésének kiterjesztését, a kibocsátott diplomások nemzetközi munkaerő-piaci versenyképességének növelését kívánják. A tervezett képzésfejlesztés nem csupán a hazai felsőoktatás, hanem Magyarország nemzetközi és elsősorban európai dimenziójú megítélésében is olyan politikai, szellemi, intellektuális hozadék realizálását prognosztizálja, amely indokolttá teszi az intézmény erőfeszítéseinek méltányos mértékű kormányzati támogatását.

(Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság)