Dr. Klinghammer István

Dr. Klinghammer István
felsőoktatásért felelős államtitkár

  Születési hely, idő:
 • 1941. augusztus 10-én született Budapesten.
  Iskolák:
 • 1965-ben középiskolai (földrajz–biológia) tanári, majd
 • 1966-ban térképész diplomát szerzett
  Munkahely, beosztások:
 • 1965 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója
 • 1987–2005 között a Térképtudományi Tanszék vezetője
  Oktatás:
 • Oktatási tevékenysége a térképészet csaknem valamennyi területére kiterjedt
 • Irányításával 76 diplomamunka, 14 egyetemi doktori és 7 PhD-disszertáció készült, 5 (kandidátus) aspiráns munkáját vezette.
 • A Földrajz-Földtudományi Doktori Iskola térképész programjának vezetőjeként 18 doktorandusz tanulmányait irányította, illetve irányítja.
  Egyetemvezetői tevékenység:
 • 1984–1989 és
 • 1991–1994 között dékánhelyettese,
 • 1989–1990-ben a Természettudományi Kar dékánja.
 • 1993–2006 között az Egyetemi Tanács (Szenátus) tagja.
 • 1997-ben az ELTE kutatási-tudományszervezési rektorhelyettesének választják,
 • 1998-tól az ELTE rektorának általános és oktatási helyettese.
 • 2000–2006 között az ELTE rektora,
 • 2005–2006-ban a Magyar Rektori Konferencia elnöke.
 • 2009–2011 között az ELTE Gazdasági Tanácsának elnöke,
 • 2011-ben a Gazdasági Tanács tiszteletbeli elnökévé választják.
  Tudományos munkásság, díjak, fokozatok:
 • 2000-ben a Német Természettudományos Akadémia, a Leopoldina (2009-től Német Nemzeti Akadémia) tagjává,
 • 2003-ban a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) tiszteleti tagjává választották.
 • 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották,
 • 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett.
  Publikációk:
 • Eredményeit mintegy 140 publikációban és 12 szakkönyvben, illetve szakkönyvfejezetekben tette közzé, 6 szakatlasz és 9 térkép szerkesztésében vett részt.
  Külföldi kutatás, oktatás, konferenciák:
 • 1969–70-ben és
 • 1976-ban a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen,
 • 1980-ban a Bécsi Egyetemen folytatott hosszabb kutatómunkát.
  Nemzetközi szakmai közéleti tevékenység:
 • 1974–2003 között a Nemzetközi Térképészeti Társulásban (ICA) hazánk választott képviselője:
 • 1992-től tagja a Német Kartográfiai Egyesületnek.
  Hazai oktatási és tudományos testületi tagság:
 • Tagja a BME Habilitációs Tanácsának és Doktori Bizottságának.
 • Alapítója a Lázár Deák Térképészeti Alapítványnak (az OSZK-val közösen 1995 óta szervezi a Szép magyar térkép kiállítást), valamint alelnöke volt a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak.
 • Elnöke volt az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Alapítványának (2010-től), és alelnöke volt a Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának tagja (2012).
  Kitüntetések, szakmai díjak:
 • 1990-ben a térképészet területén végzett tudományos és oktatói tevékenységéért Lázár Deák-emlékérmet kapott.
 • 1993-ban Magyarország ivóvízbázis atlaszáért a Természettudományi Kar díját nyerte el, a Ráckevei üdülőkörzet környezeti atlaszáért pedig Környezetünkért miniszteri kitüntetésben részesült.
 • 1997-ben Akadémiai Díjat kapott
 • 2006-ban megkapta az egyetem legmagasabb elismerését, az Eötvös-gyűrűt.
 • 2010-ben Fasching Antal-emlékéremmel tüntették ki.
 • 2010-ben Pro Urbe Budapest díjat kapott.
 • 2011-ben a Magyar Köztársaság érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.
 • 2011-ben Csepel díszpolgárává választották.