Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelősségi területei

A Kormány egyik legfontosabb feladata egy minőségi, a betegek és az orvosok igényeit egyaránt szem előtt tartó egészségügyi rendszer megteremtése. Az egészségügy az állampolgárok és ezen keresztül a társadalom szociális biztonságát garantálja. Az egészségügyi rendszerben a részben lakossági szintű, részben személyre szóló ellátások a magyar társadalom egészségi állapotának javítását, megőrzését, a betegségek megelőzését és gyógyítását szolgálják.

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

A családnak, mint a társadalom alapegységének sokoldalú támogatása, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek javítása a magyar állam egyik legfontosabb feladata. Az ifjúság a nemzet felemelkedésének és a társadalom megújulásának alappillére, ezért a Kormány gondoskodik a fiatalok társadalmi integrációjáról. Szociális ügyek alatt a szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket értjük.

Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

A Kormány célja a leszakadó rétegek támogatása, a mélyszegénység és munkanélküliség felszámolása, ezért kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítására, különös tekintettel a romák társadalmi integrációjához kapcsolódó stratégiák és programok egységes kormányzati koordinációjára. Minőségi javulás csak akkor érhető el a hátrányos területeken, ha az oktatási, szociális és egészségügyi, valamint a foglalkoztatási körülményeket egyidejűleg javítják, és ezt összekötik a gazdaságfejlesztéssel.

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

A Kormány célja az egyházakkal, a civilekkel és a nemzetiségekkel való hatékony és szoros kapcsolattartás, valamint a helyi társadalom megerősítése. Ennek érdekében a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontok figyelembe vételével stratégiai terveket alkot, valamint rendszeres kapcsolatot tart a kisebbségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel.

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Államtitkársága

A Kormány kiemelt prioritása az oktatási rendszer értékorientált, hatékony és színvonalas működtetése. Az oktatáson belül szétválik a köz-, valamint a felsőoktatás. A közoktatás területén a Kormány biztosítja az óvodai és iskolai nevelési-oktatási ellátást, valamint garantálja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát, a tanszabadsághoz és a tanítás szabadságához való jogokat. A felsőoktatásban hangsúlyt fektet a diplomás szakemberek képzésére, valamint a felsőfokú szakképzésre.

Oktatásért Felelős Államtitkárság

A kultúra magában foglalja egy adott társadalom mindazon ismereteit, értékeit, normáit, melyek a közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A Kormány gondoskodik új kulturális értékek létrehozásáról, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásáról. Meghatározza és megszervezi hazánk nemzetközi kulturális kapcsolatait, a magyar kultúra külföldi terjesztését, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismertetését és támogatja a határon túl élő magyarok kultúráját.

Kultúráért Felelős Államtitkárság

A sportpolitika magában foglalja a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiák, programok szakmai előkészítését, a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerének kialakítását, működtetését, valamint az ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételek biztosítását.

Sportért Felelős Államtitkárság