Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságot Hölvényi György vezeti.

Az államtitkárság a kormányzat azon része, mely a hazai közösségekkel – egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek – foglalkozik. Munkájának alapvető célja, hogy koordinálja az egyházakkal való kapcsolattartást és a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő kormányzati feladatokat, valamint elősegítse a civil szervezetek hatékony működését. Ennek eredményeképpen született meg 2011-ben a vallásszabadságról és az egyházakról szóló; a nemzetiségek jogairól szóló és az egyesülés jogait valamint civil szervezeteket szabályozó új törvény, melyek az említett közösségek és a Kormány szándékainak megfelelően alakította át a szabályozást.

Az államtitkárság az egyházakat fontos partnernek tekinti. Mindent megtesz azért, hogy az együttműködéshez és a közös célokért végzett munkához szükséges bizalmat fenntartsa. Az államtitkárság ezért gondoskodik egy egyeztetési renden keresztül az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásról, illetve a Kormány egyházpolitikai és az egyházak közfeladatellátásával kapcsolatos döntéseinek előkészítéséről és végrehajtásáról. Feladatának tekinti a Kárpát-medencei magyar egyházakkal való együttműködést. Az államtitkárság részt vesz az egyházakat érintő jogszabályok előkészítésében, nyomon követi és segítséget nyújt az egyházak által beadott uniós pályázatokkal kapcsolatban.

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Államtitkárságának feladata továbbá a nemzetiségi jogok érvényesülésének biztosítása és a sajátos nemzetiségi érdekek védelme. Ennek keretében összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat és aktív kapcsolatot tart fenn a nemzetiségi önkormányzatokkal és más nemzetiségi szervezetekkel.

A 2011-ben Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács létrejöttével megalakult a társadalmi konzultáció fóruma, ahol a Kormány és az érdekképviseleti szervek (munkavállalók, munkaadók), kamarák és a tudomány képviselőinek lehetősége van a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek stratégiai szintű megtárgyalására. Az államtitkárság látja el a Tanács működtetésével járó feladatokat. A kormányzati civil kapcsolatok terén feladata továbbá, hogy egyeztesse a civil szektort érintő kormányzati javaslatokat az érintettekkel, valamint felel a döntések összehangolásáért és az állami támogatások pályázóbarát eléréséért.

Az információs és ügyintéző portál működtetésével a hatékonyság növelésére törekszik a civil szervezeteknek nyújtott állami finanszírozású szolgáltatások területén.