20 éves fennállását ünnepli a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. A jubileum alkalmából kiadott évkönyv mai bemutatóján Dr. Latorcai Csaba, nemzetiségi ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a nemzetiségi nyelvek és kultúrák megőrzése érdekében közösen kell növelnünk a nemzetiségi oktatás hatékonyságát.

A népszámlálási adatok alapján hazánkban csökken a nemzetiségi nyelveket beszélők száma, s a folyamat lassításában, megfordításában, valamint a nyelv és kultúra átörökítésében fontos szerep hárul az óvodára és az iskolára. „A budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon nevelő-oktató munkája szerves részét képezi a magyar közoktatási rendszernek, ugyanakkor a magyarországi horvát nemzetiségi kultúra megőrzésének és ápolásának színtere is.” – mondta Latorcai Csaba.

A helyettes államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kormány az elmúlt időszakban mindenben segítette a nemzetiségi intézmények nemzetiségi fenntartásba kerülését, és továbbra is feladatának tekinti, hogy „jó gazda” szemlélettel megteremtse a hatékony nemzetiségi oktatás feltételeit.

(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)