Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot Dr. Szócska Miklós vezeti. Az államtitkárság alaptevékenységei között kiemelt helyen szerepelnek az egészségügyi törvények és a kormányrendeletek tervezetének, valamint a miniszteri rendeletek kiadásának előkészítése.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság által gondozott jogszabályok közé tartozik egyebek között az egészségügyi ellátórendszer működtetése, ennek keretében az egészségügyi ellátás feladatainak, szakmai szabályainak és minőségi követelményeinek, a személyi, tárgyi és működtetési feltételeinek kidolgozása, valamint az egészségügyért való felelősség körében az egészségügyi ellátórendszer finanszírozási szabályairól, az egészségpolitikáról, az egészségügyi kutató tevékenységről, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés és továbbképzés követelményeiről szóló jogszabályok előkészítése.


Emellett az államtitkárság felel az egészségügyi ellátás országos hatáskörű és a felsőoktatási intézményekben folyó egészségügyi betegellátó tevékenységnek az irányításával kapcsolatos jogszabályok előkészítéséért. Továbbá az államtitkárság feladata az egészségügyi ellátás szakmai szabályainak meghatározása és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek előállításának, minőségének, minőség-ellenőrzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának megszervezése, a forgalomba hozatal szabályainak meghatározása.

Emellett kiemelt feladatai közé tartozik a várandós anyák és a gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos teendők és a védőnői hálózat folyamatos működési feltételeinek meghatározása, valamint a közegészségügyi, népegészségügyi feladatok szabályozása. Az államtitkárság különös figyelmet fordít a Nemzeti Népegészségügyi Programmal kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a fertőző betegségek és járványok megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatok és intézkedések, valamint az indokolt kötelező szűrővizsgálatok meghatározására is.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság irányítja az egészségügyi ellátás országos hatásköri szerveit és országos intézeteit, az ÁNTSZ-t, az EEKH-t, és az OEP-et.