Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkárság vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A közigazgatási államtitkár Dr. Lengyel Györgyi.

Parlamenti Államtitkárság

A parlamenti államtitkárság ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében. A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket. A parlamenti államtitkár Doncsev András.

Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság tevékenységi köre négy nagy területre terjed ki: családi és szociális szolgáltatásokra, nyugdíj- és idősügyre, illetve a fogyatékossággal élők jogainak biztosítására. További kiemelt feladatköre a lakosság szociális biztonságát szolgáló pénzbeli ellátások rendszerének szabályozása és felügyelete. Az államtitkárság vezetője Soltész Miklós.

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság feladata az egészségügyi ellátás szakmai szabályainak meghatározása. Felel az egészségügyi ellátás országos hatáskörű és a felsőoktatási intézményekben folyó egészségügyi betegellátó tevékenységnek az irányításával kapcsolatos jogszabályok előkészítéséért. Szabályozza a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat. Az államtitkárság vezetője Dr. Szócska Miklós.

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy új fejezetet nyisson az egyházakkal való kapcsolattartásban, elősegítse a civil szervezetek hatékony működését és az önkéntesség fejlődését, valamint a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő kormányzati feladatokat hatékonyan koordinálja. Az államtitkárságot Hölvényi György vezeti.

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy a bővülő lehetőségekből arányos rész jusson a hátrányos helyzetű embereknek és csoportoknak. Az új koncepció lényege a komplexitás, azaz csupán akkor érhető el minőségi javulás a hátrányos területeken, ha az oktatási, szociális és egészségügyi, valamint a foglalkoztatási körülményeket egyidejűleg javítjuk. Az államtitkárságot Dr. Kovács Zoltán vezeti.

Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság biztosítja az óvodai, iskolai és kollégiumi nevelési-oktatási ellátást, valamint érvényesíti a tanszabadsághoz és a tanítás szabadságához való jogokat. Az államtitkárság vezetője Dr. Hoffmann Rózsa.

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság a felsőoktatás területén támogatja a nemzeti- és egyetemes kultúra, illetve a tudomány szolgálatát, értékeink megőrzését, gyarapítását és továbbadását. Az államtitkárság vezetője Klinghammer István.

Kultúráért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság feladata a rendelkezésére álló állami eszközökkel kezdeményezni és elősegíteni az új kulturális értékek létrehozását, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvását. Meghatározza és megszervezi a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait. Az államtitkárság vezetője Halász János.

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság végzi a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiák, programok szakmai előkészítését, közreműködik a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerének kialakításában, működtetésében, valamint az ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételek biztosításában. Az államtitkárság vezetője Dr. Simicskó István.