kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 886

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium
Találatok: 886

Az adósságkonszolidációban nem részesült, kétezer lakosságszám alatti települések támogatása

Belügyminisztérium, 2014. március 20.

Pályázati felhívás a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági Osztályak osztályvezetői beosztásának betöltésére

Belügyminisztérium, 2014. március 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 1.

A pályázatokat a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához (9700 Szombathely, Söptei út) kell benyújtani.

Pályázati felhívás titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Belügyminisztérium, 2014. március 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.

A jelentkezést a judit.szerencsi@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. március 18.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 133. § (3) bekezdése szerint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjai, az országgyűlési őrök kényszerítő eszközként testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, útzárat, megállásra kényszerítést, lőfegyvert a Rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint alkalmazhatnak. 2013. januári megalakuláskor az Országgyűlési Őrség részére – az Ogytv. 131. §-a figyelembevételével – a Készenléti Rendőrség által rendszeresített kényszerítő eszközök kerültek átadásra. A napi munkavégzés és a folyamatos szolgálatellátás során a kényszerítő eszközök elhasználódnak, sérülnek, a szavatossági idejük lejár, így a jövőben ezen eszközök pótlása, illetve új termékek beszerzése indokolt. Erre figyelemmel az Ogytv.-be beillesztésre került egy felhatalmazás, annak érdekében, hogy az Országgyűlési Őrségnél a kényszerítő eszközök rendszeresítése szabályozott keretek között, jogszabályban meghatározott szakmai követelmények és eljárási szabályok mellett történhessen.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2014. évi XIV. törvény 69. §-a 2014. április 1-jei hatálybalépéssel kiegészíti az Ogytv. 143. § (5) bekezdését az új felhatalmazó rendelkezéssel. Ezen rendelkezés értelmében felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy a házelnök véleményének kikérésével rendeletben szabályozza az Országgyűlési Őrség által használt kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó szakmai követelményeket és eljárási szabályokat, valamint a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusát, fajtáját. A tervezet ezen miniszteri rendeletet alkotja meg.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 21.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Az Európai Migrációs Hálózat pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

Belügyminisztérium, 2014. március 12.

Az Európai Migrációs Hálózatot (a továbbiakban: EMH) a 2008/381/EK tanácsi határozat (2008. május 14.) hozta létre. Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Az Európai Migrációs Hálózat 2014-ben elkészítendő egyik tanulmányának címe: “Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants: Member States' entry bans policy & use of readmission agreements between Member States and third countries” (Legjobb gyakorlatok az irreguláris migránsok visszatérése és a reintegrációja tekintetében: a tagállamok beutazási tilalmi szakpolitikái és a tagállamok és a harmadik országok közötti visszafogadási egyezmények használata), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni.

Pályázat benyújtására 2014. március 20-ig van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával.