kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 162

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Belügyminisztérium Pályázatok
Találatok: 162

Pályázati felhívás - Idősbarát Önkormányzat Díj

Belügyminisztérium, 2012. április 18.

A pályaművet elektronikus módon, és két nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani.

A pályázat részletei megtalálhatók a csatolt archívumban.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás

Belügyminisztérium, 2012. március 20.

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontjában foglalt rendelkezés alapján a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet rendelkezik a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatás igénybevételének részletes feltételeiről.

A pályázati adatlapokat az http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/ internetes oldalon 2012. április 2-ig kell rögzíteni és lezárni. A papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap.

A csatolt archívumban megtalálható a az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet, valamint útmutató a pályázat benyújtásához.

Hozzájárulás önkormányzati létszámcsökkentéshez 2012 - Útmutató az igényléshez - KIEGÉSZÍTÉS

Belügyminisztérium, 2012. március 19.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet 7. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2012. (III. 1.) BM rendelete rendelkezik a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről.

Az igényléseket benyújtani az első ütemben 2012. április 12-ig, a második ütemben 2012. július 12-ig, míg a harmadik ütemben 2012. szeptember 27-ig lehet.

Az igénylést – adatlap rögzítésre az ebr42 önkormányzati információs rendszert felhasználva (elérhetősége http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/) – a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához kell benyújtani.

Az igénylésekről a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

Az igénylés keretében a települési önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerveinél főfoglalkozású, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséről (beazonosíthatóan, az intézmények közötti létszámtervet figyelembe véve) döntve egy havi felmentési illetményre és annak járulékaira ( illetve szociális hozzájárulási adójára), továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai (illetve szociális hozzájárulási adója) teljes összegének felére, de maximum 2 millió forintra igényelhető támogatás.

Jogszabályi háttér: 2/2012. (III. 1.) BM rendelete a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről.

KIEGÉSZÍTÉS AZ ÚTMUTATÓHOZ

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 7. b) pontjában szabályozott, a megyei önkormányzatnak a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez biztosítandó támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló Útmutató kiegészítésre került a megyei önkormányzatok feladatainak átrendezésével a 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összefüggésben.
A támogatás így a megyei közgyűlés hivatalában a regionális fejlesztési tanácstól és megyei területfejlesztési tanácstól átvett foglalkoztatottak után is igényelhető.

A csatolt archívumban megtalálható a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló BM rendelet, valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 7. b) pontjában szabályozott, a megyei önkormányzatnak a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez biztosítandó támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló Útmutató kiegészítése.

A Belügyminisztérium (BM) Építésügyi Főosztálya által, ÉPÍTÉSÜGY 2011. címmel meghirdetett pályázat eredményhirdetése

Belügyminisztérium, 2012. március 13.

A belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására” kiírt pályázat eredménye

Belügyminisztérium, 2012. március 5.

A pályázat eredménye megtalálható a csatolt táblázatban.