A Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság vezetője dr. Szaló Péter.

E helyettes államtitkárság felelős a településfejlesztési szakmai követelmények meghatározásáért; elemzi a településfejlesztési folyamatokat és a hatáskörébe tartozó esetekben biztosítja a javaslatok, előterjesztések kidolgozását. Gondoskodik a vonatkozó döntések végrehajtásáról, felelősségi körében irányítja a jogszabályok végrehajtását, illetve ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.

Végső szakmai véleményt ad a települések meghatározott körének egyes településrendezési eszközeiről; kiadja a véleményt és az állásfoglalást a megyei területrendezési tervekről, valamint kijelöli, mely felvonók és mozgólépcsők esetében szükséges végrehajtani a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot, illetve kiállítja a kijelöléssel összefüggő iratokat.

Emellett tagokat delegál az építésügyi szakmagyakorlási kérdésekben a szakmai kamarák vizsgabizottságaiba, a diplomaazonosító bizottságokba és a továbbképzési szakbizottságokba. Ellátja továbbá a feladatköréhez kapcsolódó OKJ-s szakképesítések vizsgaelnökeinek országos szakmai névjegyzékbe vételéhez szükséges pályázatok előkészítésével, illetve a benyújtott pályázatok Bíráló Bizottsági összetételének, a Bíráló Bizottság eljárási rendjének és a névjegyzékbe vételi döntések jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat, valamint kiállítja az ezekhez szükséges iratokat.

A Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság felügyeli a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenységét.

A helyettes államtitkárság célja a magyar építészet színvonalának emelése, az építészeti értékek és hagyományok megőrzése, az épített és táji környezet alakításával összefüggő tevékenység támogatása. Elősegíti az építészeti tevékenység elismertségének növelését, valamint a korszerű műszaki és szervezési megoldások elterjesztését.

A műemléki és régészeti örökség védelme terén összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja, valamint ellenőrzi az illetékes hatóságok tevékenységét. Működteti a szakterülettel kapcsolatos szakmai testületeket: az Ásatási Bizottságot és a Műemléki Tanácsadó Testületet. Gondoskodik a régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté nyilvánításáról. Közreműködik a szakterületet érintő jogszabályok, szakmai döntések előkészítésében, véleményezésében.