Gondoskodik a régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté nyilvánításának előkészítéséről. Ellátja a szakmai irányítói feladatokat a műemlékvédelem és a régészeti örökségvédelem területén. Stratégiai dokumentumokat, jogszabályokat készít elő és véleményez, közreműködik a módosításukban. Szakmai testületeket működtet (Ásatási Bizottság, Műemléki Tanácsadó Testület). Nemzetközi szakmai kapcsolatokat és együttműködési programokat gondoz.