A Belügyminisztérium koordinálja a helyi önkormányzatokkal, rendvédelemmel, bevándorlással, állampolgársággal és településrendezéssel kapcsolatos ügyeket.

A Belügyminisztériumot Dr. Pintér Sándor belügyminiszter vezeti, az egyes szakterületek élén államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok állnak. Az önkormányzatokkal kapcsolatos ügyeket Tállai András önkormányzati államtitkár koordinálja, a többi szakterületet helyettes államtitkárok irányítják: dr. Magyariné dr. Nagy Edit szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár, Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár, Simonné Dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, és Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár. A minisztérium hivatali működéséért Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, míg a parlamenttel való kapcsolattartásért Dr. Kontrát Károly, parlamenti államtitkár felel.

A Belügyminisztérium rendvédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatai sokrétűek, és vezérlő elvnek tekinti az élet- és vagyonbiztonság védelmét. A minisztérium nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság fenntartására, a bűncselekmények megelőzésére, ugyanúgy, mint a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére.

A szabálysértések szabályozása megteremti azt a jogi környezetet, amely alapján az egyes feladatok végrehajthatóak.

A Belügyminisztérium koordinálja a rendvédelmi szervek munkáját, beleértve a közlekedésrendészet, a határrendészet, a büntetés-végrehajtást, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítását (a hírszerzési tevékenység kivételével), valamint a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ irányítását.

Az utóbbi idők szélsőséges időjárása miatt egyre nehezebb feladatot jelent a katasztrófahelyzetek kezelése, ezért a jövőben a védekezés, a megelőzés a Belügyminisztérium kiemelt célkitűzése lesz.

A bevándorlással, állampolgársággal kapcsolatos feladatok is a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak, amelynek keretében koordinálja az idegenrendészet munkáját, megszabja a külföldre utazás feltételeit, és elősegíti a külföldiek, a menekültek társadalmi beilleszkedését.

Az önkormányzatokkal, településekkel együttműködve a Belügyminisztérium felügyeli a településfejlesztéssel, -rendezéssel és -üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, amely kiterjed az építésügyre, illetve a közterület felügyeletre egyaránt. Emellett közreműködik a migráció és menekültügyi tárgyú jogszabályok előkészítésében(Statútum-rendelet, SZMSZ) is.