A Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárságot dr. Magyariné dr. Nagy Edit vezeti. Az államtitkárság feladata, hogy az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az államtitkárokkal együttműködve – gondoskodjon a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviselje azt.

Gondoskodik a minisztérium hatáskörébe tartozó jogszabályok kodifikációjáról, valamint a miniszteri rendeletek kihirdetésre és az állami irányítás miniszter által kiadott jogi eszközeinek közzétételre való megküldéséről.

Emellett foglalkozik az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő iratkezelési szabályok kidolgozásával, valamint az EU jogalkotásból eredő jogharmonizációs és notifikációs feladatokkal. A Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság véleményezi a központi államigazgatási szervektől érkező jogszabálytervezeteket, megválaszolja a más állami szervektől, önkormányzatoktól, ügyfelektől érkező megkereséseket, kérelmeket és panaszokat, illetve másodfokú döntések előkészítésében is részt vesz.

Az államtitkárság munkájában kiemelt helyen szerepelnek az állampolgárok védelmével kapcsolatos teendők: irányítja a bűnmegelőzést, az áldozatsegítést, illetve kezeli a büntetés-végrehajtási tárgyú és a fogvatartással kapcsolatos ügyekben érkező panaszokat, előkészíti a büntetés-félbeszakítási kérelmeket, és szervezi, irányítja a bűnözési-, rendészeti statisztikák adatgyűjtését és adatszolgáltatását. Mindezek mellet feladatai közé tartozik a Belügyi Közlöny szerkesztése, illetve a Közlönnyel kapcsolatos egyéb teendők kivitelezése.