Tájékoztató a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről szóló kormányrendelet tervezetéhez.

Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXX. törvény – amely módosította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény nyugdíj megállapítására vonatkozó szabályait – 2011. március 1-jétől kimondja a rendvédelmi szervek (kivéve az Információs Hivatalt) nyugdíj-megállapító egységeinek az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazgatási szervezetébe történő integrálását.

A nyugdíjfolyósítási feladatokat jelenleg is az ONYF igazgatási szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el, míg a fegyveres testületek nyugdíj-megállapító szerveinek szakmai és felügyeleti ellenőrzése az ONYF feladatkörébe és hatáskörébe tartozik. Ma már szakmai indoka nincs a nyugdíj-megállapítási feladatoknak több elkülönült szervezetben történő működtetésének.

Az említett feladatokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a 2011. március 1-jétől az országos hatáskörű Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: KNYI) szervezetébe – önálló szervezeti egységként – integrálja, amely szervezet a nemzetközi nyugdíjügyekhez hasonlóan az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el ezt a feladatot is, míg a másodfokú határozatok elbírálását szintén az ONYF keretén belül működő központi jogorvoslati szerv hatáskörébe utalja. Ebben a szervezeti struktúrában biztosíthatók, illetve garantálhatók azok a fegyveres testületek részéről felmerülő alkotmányossági, adatvédelmi és nemzetbiztonsági igények, amelyek korábban akadályozó tényezőként merültek fel.

Az egységes jogalkalmazási gyakorlat és eljárási rend kialakítására indokolttá vált egy egységes nyugdíjmegállapító szerv létrehozása, ugyanakkor a működéséhez szükséges az egységes szabályozás kialakítása is.

A tervezet normaszövege és indoklása a Dokumentumtárban olvasható.