Tájékoztató az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló tervezethez.

1. Az elérni kívánt közpolitikai cél a rendőri többletlétszám biztosítását elősegítő, megfelelő szakmai képzést nyújtó szakképzések kialakítása az egyes rendészeti jellegű szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeinek kisebb mértékű, a képzés hatékonyságát növelő átalakításával.

A Kormányprogram megállapítja, hogy „2006. és 2009. között közel 8000 rendőr hagyta el a pályát. Ma Magyarországon több mint háromezer rendőr állandó jelleggel hiányzik ahhoz, hogy a rendőrség alapvető feladatainak eleget tudjon tenni. A tapasztalatok szerint azokon a településeken kielégítő a közbiztonság, ahol a rendőrség képes arra, hogy a közösségi területeken ott legyen. Egy település biztonsága egyenesen arányos azzal, hogy mennyi rendőr van a település utcáin. Az emberek akkor vannak biztonságban, ha minden településen van rendőr, kapcsolatba tudnak lépni vele és számíthatnak segítségére. Ahhoz, hogy Magyarországon minden településen állandó, erős rendőri jelenlét legyen, több rendőr kell, ezért a Kormány 3500 fővel tervezi növelni a rendőrség állományát.” A Kormányprogram szerinti feladat megvalósításához szükséges egyes rendészeti szakképzések tartalmának és követelményrendszerének felülvizsgálata.

2. A módosítási javaslatban szereplő változtatások célja az Objektumőr-kísérő rész-szakképesítés, valamint a teljes rendőr szakképesítés közötti reális kapcsolat megteremtése a képesítési szintek egymásra épülésének biztosításával, valamint a rész-szakképesítés követelményrendszerének racionalizálása.

A javaslat lényege, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekbe a jelenlegi Objektumőr-kísérő részszakképesítéshez tartozó modulok helyett az alap rendőri szakképesítés első két modulja kerül (0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr-és járőrszolgálati feladatok).

A változtatáshoz a képzés követelményrendszerét meghatározó Központi Program az iskolarendszeri, a központilag kiadott képzési program a távoktatásos iskolarendszeren kívüli képzéshez rendelkezésre áll. Az iskolák ezek alapján a dokumentumok alapján helyben készíthetik el a képzési programjukat.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a részszakképesítéssel rendelkező objektumőr-kísérő a rendőr szakképesítést a továbbiakban úgy szerezze meg, hogy képzése során egymásra épülő képesítési szinteket teljesít, úgy hogy az alatt az idő alatt már, mint részszakképesítéssel rendelkező munkavállaló a képzettségének megfelelő rendőri feladatok végzésére alkalmas. A módosított rendelet lehetőséget ad arra, hogy a részszakképesítést szerzők, iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében, megszerezzék a rendőr szakképzettséget.

A jogszabály-tervezet a kapcsolódó anyagok alatt tekinthető meg és véleményezhető.