A kormány a szabálysértési eljárásoknál is megteremtené a kártalanítás és a visszafizetés lehetőségét, ha a jogerős döntést követő felülvizsgálat során az elkövetővel szemben megszüntetik az eljárást. Csökkenhet a fiatalkorúakra kiszabható pénzbírság maximuma.

A szabálysértési törvény erről szóló módosítását múlt hét pénteken terjesztette be a parlamentnek Pintér Sándor belügyminiszter.

Indoklásában arra hivatkozott, hogy az Alkotmánybíróság határozatai rámutattak: a jogszabály nem tartalmazza azt a büntetőeljárásban ismert gyakorlatot, hogy helye lehet a befizetett pénz- és helyszíni bírság visszafizetésének, illetve az elzárás és a közérdekű munka kiszabása miatti kártalanításnak, ha a jogerős döntést követő felülvizsgálat nem állapítja meg az elkövető felelősségét.

A javaslat csökkentené a tavaly elfogadott szabálysértési törvény alapján a fiatalkorúakra kiszabható pénzbírság maximumát: alapesetben ötvenezer, elzárással is szankcionálható szabálysértés esetén százezer forintra. Az indoklás szerint ugyanis a jelenlegi szabályozás - amely esetükben nem határoz meg a felnőttekre kiszabhatónál alacsonyabb összegű bírságmaximumot - túlságosan szigorú.

A módosítás kikötné, hogy nem szabható ki helyszíni szabálysértési bírság fiatalkorúval szemben, ha törvényes képviselője nincs a helyszínen. Pontosítaná továbbá a kormány, hogy amellett, hogy 16 éven aluliakra nem róható ki közérdekű munka, ők sem dönthetnek úgy, hogy a kiszabott pénzbírságot közérdekű munkára váltják át.

A törvényben is rögzítenék a rendőrség szolgálati szabályzatában meglévő lehetőséget, hogy a rendőr csak figyelmeztesse azt, aki olyan csekély súlyú szabálysértést követ el, ami miatt a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen.

Pintér Sándor emellett nagyobb lehetőséget adna a szabálysértési ügyek áthelyezésére. A törvény az elzárással is büntethető szabálysértések esetében ma is lehetőség ad erre, a mostani javaslat viszont minden szabálysértési ügyben megengedné, hogy a törvényszék elnöke az ügyek gyorsítása érdekében az illetékes helyett másik járásbíróságot jelöljön ki az eljárásra.

(MTI; Belügyminisztérium)