Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt, és a Magyar Alkotmányban nevesített kötelezettsége, hogy nemzetközi védelmet biztosítson az erre rászoruló külföldiek részére. A Magyar Köztársaság a menedékjogi törvényben meghatározott feltételek szerint menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük megalapozott.