Az állampolgárság egy konkrét, szuverén állam és egy természetes személy közötti sajátos jogi kapcsolat, melyből mind a személy, mind az állam számára jogok, jogosultságok, illetve kötelezettségek erednek. A magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályok meghatározzák azt, hogy ki tekinthető magyar állampolgárnak, milyen feltételekkel szerezhető meg, illetve szüntethető meg a magyar állampolgárság, valamint az állampolgársági eljárás szabályait. (Az állampolgárságból eredő jogokat és kötelezettségeket az Alkotmány és más jogszabályok állapítják meg.)