dr. Magyariné dr. Nagy Edit
helyettes államtitkár

  Születési hely, idő:
 • Gétye, 1955. szeptember 18.
  Családi állapot:
 • férjezett
  Iskolák, végzettségek:
 • 1970-1974. Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest – érettségi
 • 1979-1983. Államigazgatási Főiskola, Budapest – igazgatás-szervező
 • 1987-1990. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
 • 1992-1994. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc – jogász
 • 2000. jogi szakvizsga
 • 2010. rendőrszervező szakképesítés (OKJ)
  Szaktanfolyamok:
 • 1974-1975. Gyors- és Gépíró Iskola
 • 1984. anyakönyvvezetői vizsga
  Munkahelyek, beosztás:
 • 1974-1975. Magyar Posta, felvevő
 • 1975-1976. MONIMPEX Külkereskedelmi Vállalat, ügyintéző
 • 1976-1977. Oktatási Minisztérium, Általános Iskolai Főosztály, titkárnő
 • 1977-1978. Munkaügyi Minisztérium, Számítástechnikai Intézet, titkárnő
 • 1978-1982. ifjúsági havilap, szerkesztőségi titkár
 • 1982-1988. Etyek Községi Tanács (Fejér megye) vb. titkár (jegyző)
 • 1988-1993. Belügyminisztérium, illetve Nemzetbiztonsági Hivatal Szakszolgálat, Budapest adócsoport-vezető, illetve jogi előadó, hivatásos jogviszonyban Pénzügyi Gazdasági Osztályon külső cégekkel, szervezetekkel szerződéskötések, jogtanácsosi tevékenység
 • 1993-1997. Magyar Honvédség Vezérkar, Szervezési és Hadkiegészítési Főcsoportfőnökség, Budapest jogi előadó, hivatásos jogviszonyban jogszabály előkészítés, hatósági feladatok (első és másodfokú hatósági ügyek), jogtanácsosi tevékenység, fegyelmi feladatok, ellenőrzés
 • 1997-2000. Katonai Felderítő Hivatal, Budapest Jogi Osztály, osztályvezető-helyettes, hivatásos jogviszonyban teljes körű jogtanácsosi tevékenység, jogszabály előkészítés, kodifikáció, munkajogi feladatok (Hszt., Kjt., fegyelmi ügyek)
 • 2000-2003. Belügyminisztérium, Jogi Főosztály, Budapest jogi előadó, köztisztviselő jogszabály előkészítés, kodifikáció, koordináció (HM-anyagok, Hszt., Ktv., Mt.) másodfokú hatósági ügyintézés (Hszt. társadalombiztosítás és nyugdíj ügyek)
 • 2003-2005. Belügyminisztérium, Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal, Budapest jogi előadó, köztisztviselő jogszabály előkészítés, kodifikáció (Ktv. és kapcsolódó jogszabályok)
 • 2005-2006. Belügyminisztérium, Jogi Főcsoportfőnökség, Budapest főosztályvezető-helyettes, köztisztviselő jogszabály előkészítés, kodifikáció, koordináció, szervezés, ellenőrzés (Hszt., Ktv., és az ezekhez kapcsolódó EU irányelveknek megfeleltetés)
 • 2006-2007. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Budapest Közjogi Szakállamtitkárság, Alkotmányjogi Főosztály köztisztviselő, jogi szakreferens munkajog (ezen belül kiemelten Hszt., Hjt.) a fegyveres szervekkel kapcsolatos jogszabályok
 • 2007-2008. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Budapest Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti Kodifikációs Főosztály köztisztviselő, szakmai főtanácsadó a rendészettel és a Hszt.-vel kapcsolatos kodifikációs, koordinációs tevékenység
 • 2008. augusztus 1-től Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Budapest Rendészeti Szakállamtitkárság, Rendészeti Kodifikációs Főosztály főosztályvezető, köztisztviselő, 2009. április 1-től hivatásos jogviszonyban
 • 2010. szeptember 1.-től Belügyminisztérium, Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály, főosztályvezető, 2010. november 1-től kormánytisztviselői jogviszonyban
 • 2011. augusztus 5-től Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkár
  Közéleti megbízatások, tisztségek:
 • Közéleti megbízatásom nincs, ilyen jellegű tisztséget nem töltök be.
  Szakmai tevékenység:
 • 1996-1997. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hadkiegészítési szaktanfolyamon közigazgatási jogi ismeretek oktatása, és vizsgáztatás.
 • 2004-2006. A központi közigazgatás személyügyi területén dolgozók szakmai klubjában szakmai előadások tartása.
 • 2004-2008. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, közigazgatási alapvizsgára felkészítő tanfolyam előadója.
 • 2009. Védelmi igazgatási konferencián szakmai előadás megtartása (a védelmi igazgatás területét érintő jogszabályokkal kapcsolatban)