A Parlamenti Államtitkárságot Dr. Kontrát Károly irányítja. A parlamenti államtitkár ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontot kialakításában és képviseletében.

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést.

A parlamenti államtitkár részt vesz a helyettes államtitkároknak a parlamenti és az általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat.

A parlamenti államtitkár ellátja a nemzetpolitikai stratégia tárcaszintű megvalósításáért felelős vezető feladatait, és tagként közreműködik a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában. Dönt a kinevezésekről, előléptetésekről, kitüntetéseket adományoz, megállapítja a miniszteri jogkörbe tartozó soros járandóságokat.

A parlamenti államtitkárt az önkormányzati államtitkár helyettesíti.

A parlamenti államtitkár a sajtófigyelő alapján felhívja a politikai vezető figyelmét a tevékenységi körébe tartozó, kivizsgálást vagy intézkedést igénylő fontosabb ügyekre, a tárcát ért bírálatokra, és javaslatot tesz azok kezelésére, valamint irányítja a Sajtóosztály tevékenységét.