Sok esetben az Európai Unió csak akkor nyújt támogatást egy projekt finanszírozásához, ha projekt költségeinek bizonyos százalékát (önrész) a pályázó állja. Az EU önerő alap az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önrész kifizetéséhez nyújt támogatást a helyi önkormányzatok, illetve társulásaik számára. Az EU önerő alap a mindenkori éves költségvetési törvényben kerül elkülönítésre, és az önkormányzatoknak pályázati úton igényelhetik.