A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság vezetője Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár.
A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséről és a közfoglalkoztatással összefüggő jogszabályok előkészítéséről.

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság felelős a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepciójának kidolgozásáért, ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, irányítja a munkaügyi központok és kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatainak ellátását.

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság a belügyminiszter nevében felügyeli a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis közfoglalkoztatási és vízügyi részét, és szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a helyi közfoglalkoztatás lehetőségeinek feltárásához, valamint a közfoglalkoztatás megszervezéséhez.

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság a Türr István Képző és Kutató Intézettel, a társadalmi felzárkóztatásért felelős minisztériummal és a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztériummal együttműködve figyelemmel kíséri a munkaerőpiaci hiányszakmákat, segítséget nyújt a közfoglalkoztatottak hiányszakmákra történő átképzésének megszervezésében.

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság befogadja az országos közfoglalkoztatásra és a startmunka programra vonatkozó támogatási kérelmeket, amelyeket a közfoglalkoztatásért felelős miniszternek elbírálásra előkészít, valamint előkészíti az országos közfoglalkoztatási és vízügyi startmunkaprogramokat, gondoskodik azok pénzügyi és szakmai ellenőrzésének megszervezéséről, amelynek során együttműködik a feladatkör szerint érintett minisztériumokkal és a jelentős közfoglalkoztatókkal.

A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár gondoskodik a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység megszervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezésről, irányítja a vízgazdálkodási feladatok ellátását, az országos árvízvédekezést, a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását, szakmai felügyeletet gyakorol a vízi társulatok felett, felügyeli a védekezés operatív irányítását, illetve a projektek irányítását.

A vízügyi intézményrendszer tekintetében a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság közvetlen alárendeltségében létrehozásra került az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amely országos hatáskörű középirányítói szervként funkcionál, alárendeltségében tizenkét vízügyi igazgatósággal. A vízügyi igazgatási szervek feletti irányítási, felügyeleti feladatok végrehajtásának támogatása céljából a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében felállításra került a Vízügyi Koordinációs Főosztály.

Az ár- és belvízvédekezésen túl a startmunka program keretében a közfoglalkoztatottak által megvalósításra kerülnek azok a fenntartási feladatok (pl. kaszálás, cserjeirtás, erdőápolás, iszapolás és egyéb karbantartási munkák), amelyek alapfeltételei az eredményes védekezésnek. Ezáltal jelentősen nő a lakosság élet- és vagyonbiztonsága, a mezőgazdasági termelés biztonsága, csökken a belvízzel, illetve a helyi vízkárral veszélyeztetett területek nagysága.

A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár közreműködik a közfoglalkoztatást és a vízügyi területet érintő, európai uniós és más forrásból támogatott fejlesztések szakmai tartalmának meghatározásában.
Az Országos Vízügyi Hatóság vonatkozásában a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság koordinálja a 12 területi szerv összességét érintő kérdéseket, gyakorolja az általános szervezetirányítási jogokat és szakmai felügyeletét látja el. Ellátja a szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat és közreműködik a szervezet tevékenységének hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésében.

A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár látja el az Országos Vízgazdálkodási Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat és biztosítja a miniszter képviseletét a területi vízgazdálkodási tanácsokban.

A Vízügyi Koordinációs Főosztály és a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály mellett a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály és a Vízgazdálkodási Főosztály.