A Kormány a 2013. február 13-i ülésén áttekintette a 2012. évi közfoglalkoztatási program végrehajtását. Megállapította, hogy az sikeres volt, kellő mértékben hozzájárult az elmaradott térségekben való foglalkoztatás növeléséhez és – értékteremtés révén – gyarapította az ország javait. Közlemény.

Ezért a Kormány úgy döntött, hogy a Start-munkaprogramot 2013-ban az előző évi közfoglalkoztatás mintájára folytatni kell, így a 8 órás foglalkoztatási forma továbbra is túlsúlyban lesz a 6 órás foglalkoztatás mellett.

A közfoglalkoztatási programok 2013. évi végrehajtását a Kormány tervezett módon három hónapon belül ismételten áttekinti.

A Kormány felmérte a bérfizetés gyakoriságának kérdését. A felmérés eredménye szerint a közfoglalkoztatásban érintettek a havi bérfizetést részesítik előnyben, ezért a Kormány döntött a bérek havi utalással történő kifizetéséről.

(Belügyminisztérium Sajtófőosztály)