A Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárságot Dr. Tóth László helyettes államtitkár vezeti. A Belügyminisztérium munkájának hatékony elvégzését több háttérintézmény tevékenységének összefogásával, és koordinálásával látja el.

A Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárság fő feladata, hogy a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek gazdálkodási, informatikai tevékenységét koordinálja és összehangolja, illetve, hogy meghatározza az ágazat fejlesztési irányait, és segítse azok végrehajtását.

Ennek keretében kialakítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (például: rendőrség, büntetés-végrehajtás, katasztrófavédelem, polgári titkosszolgálatok, bevándorlási és állampolgársági hivatal stb.) tervezési, költségvetési gazdálkodási, beszámolási rendszerét, meghatározza a számviteli renddel összefüggő elvárásokat, működteti a pénzügyi információs rendszert és elkészíti a beszámolókat.

Emellett felügyeli az egyes háttérintézmények vagyongazdálkodási, beruházási, anyagi-technikai tevékenységét, ügyel a szabályok betartására és koordinálja a Belügyminisztérium rövid és hosszú távú vagyongazdálkodási, beruházási, műszaki-fejlesztési koncepcióit, terveit.

A Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárság szakmailag irányítja és felügyeli a Belügyminisztérium és a miniszter felügyelete alá tartozó szervek informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai tevékenységét, gondoskodik a minisztérium informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai feladatainak ellátásáról. Mindezeken túl szoros együttműködésben az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral ellátja a minisztérium uniós támogatások igénybevételével kapcsolatos tervező, elemző, lebonyolító tevékenységeit és az uniós támogatásokból megvalósuló informatikai fejlesztések vonatkozásában szakmai felelősként is eljár.