A Belügyminisztérium az alábbi tárgyú nemzetközi szerződések megkötését koordinálja:
1. rendészeti együttműködés: a bűnüldöző szervek közötti együttműködést szabályozzák a közrend védelme érdekében a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése területén;
2. a határforgalom ellenőrzése, határátkelőhely létesítése: a határforgalom ellenőrző szervek együttműködésének elveit és szabályait tartalmazzák, megállapítják továbbá a határátkelőhelyek helyét, a használat rendjét, a nyitva tartás idejét, valamint a forgalom jellegét;
3. az államhatár rendje és az államhatár megjelölése: céljuk az államhatár rendjének megóvása és a határrend-sértések megelőzése, illetve az államhatár megjelölésére, láthatóságára, a határjelek karbantartására vonatkozó elvek rögzítése;
4. önkormányzati együttműködés: céljuk a határ menti kapcsolatok fejlesztése és kibővítése, a közös gazdasági, kulturális és társadalmi érdekekre figyelemmel;
5. katasztrófavédelmi együttműködés: megteremtik a katasztrófák megelőzése, a következmények mérséklése és felszámolása érdekében történő együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás jogi kereteit;
6. idegenrendészet, menekültügy: az EU hatáskörébe tartozó területeket nem érintve tartalmazzák a beutazás és a tartózkodás szabályait, valamint az ország területén engedély nélkül tartózkodó személyek hazatérésének megkönnyítését célozzák;
7. terrorizmus elleni fellépés: multilaterális egyezmények, amelyek a terrorcselekmények megelőzése, visszaszorítása és megszüntetése érdekében jogi és gyakorlati intézkedések megtételét írják elő a Szerződő Államok számára.