Az „Egyszerűsítési Program NGM feladatok megvalósítása” projekt társadalmi vállalásainak keretében vállaltuk, hogy a projekt során kidolgozásra kerülő, az ügyfelek tájékoztatását segítő, ügyleírásokat nyilvánosságra hozzuk. Az ügyleírások egységes szerkezete szintén az ügyfelek könnyebb tájékozódását hivatott elősegíteni.

1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról

Az "Egyszerűsítési Program NGM feladatok megvalósítása" c. projekt 27 eljárásának ügyleírásait az alábbi linkekre kattintva találja.

Az ügyleírások „Jogszabályok” pontja alatt található az eljárásról rendelkező jogszabályt és szükség esetén a további kapcsolódó jogszabályokat is felsorolja.

 

12. Iskolakezdési támogatás
19. START számla (Babakötvény) nyitása
a Magyar Államkincstár állampénztári irodáinál,
hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál

Család, Gyermek

 

94. Diákhitel folyósítása; lemondása;
célzott kamattámogatás folyósítása

95. Diákhitel törlesztőrészlet mérséklése;
törlesztési kötelezettség szüneteltetése

Közoktatás, felsőoktatás

 

60. Helyi adófizetési kötelezettségek teljesítése
(építményadó, kommunális adó és ingatlanadó)

61. Adóigazolás kiadása
62. Együttes adóigazolás kiadása
65. Illetőségigazolás kiadása
66. Adó-, vám-, illeték- és a társadalombiztosítási
kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása

70. Méltányossági eljárás
71. Fizetési könnyítési eljárás (fizetési halasztás
és részletfizetés engedélyezése)

63. Jövedelemigazolás kiadása biztosítási
jogviszony megszűnésekor

74. Visszterhes vagyonátruházási illeték
75. Ajándékozási illeték
76. Öröklési illeték
77. Mezőgazdasági őstermelő magánszemély
adózása

79. Járulékfizetés

Adózás

 

210. Tartozásigazolás magánszemélyeknek
tb-befizetésekről


Egészségbiztosítási
ellátások

 

112. Lakás előtakarékossági számla nyitása
119. Gázkazán cseréjével összefüggő eljárás
szabályozása

120. Lakástámogatással kapcsolatos
állami igény átjegyzése

Ingatlannal kapcsolatos
ügyek

 

215. Társadalombiztosítási ellátás
hagyatékként való kiutalása

Halálozás, öröklés

 

29. Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
31. Álláskeresési járadék folyósítása
32. Álláskeresési segély folyósítása
37. Szezonális munkavállalási engedély kiállítása
38. Harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatására vonatkozó egyéni
munkavállalási engedély
kiállítása; meghosszabbítása

Munkavállalás,
munkanélküli ellátás

(Nemzetgazdasági Minisztérium)