Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

A Vidékfejlesztési Minisztérium kapcsolódó oldalai

A Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeleti honlapja

A Vidékfejlesztési Minisztérium halgazdálkodási honlapja

Információk a magyar halászatról és a Halászati Operatív Programról

A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapja az iskolatej programról

Az iskolatej program működtetésével a Vidékfejlesztési Minisztérium elősegíti, hogy az általános iskolás valamint az óvodás gyermekek naponta hozzájussanak ezekhez az egészséges tejtermékekhez.

A Vidékfejlesztési Minisztérium szőlészeti, borászati honlapja

A borpiaci reform hatályba lépését követően a szőlő-bor ágazat szabályozása, támogatási lehetőségei, eredetvédelmi előírásai jelentősen megváltoztak. Az ezzel összefüggő jogszabályi változásokat, aktuális információkat, pályázati lehetőségeket érheti el a honlapon keresztül.

A VM Környezettechnológiai, ökoinnovációs honlapja

A VM erdészeti honlapja

A VM honlapja a GMO-mentes mezőgazdaságért

Agrármarketing Centrum

 

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. Híd szerepét tölti be a döntéshozók, a gazdálkodók, a feldolgozók, a kereskedők és az egyetemek között, összeköti a világot Magyarországgal, az elméletet a gyakorlattal. Információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos eredményeit kiadványaiban adja közre.

Agrár Széchenyi Kártya

Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások számára nyújtott szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitel.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program honlapja

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra vonatkozó nemzeti vidékfejlesztési program. A honlapon elérhetők a programhoz kapcsolódó jogszabályok, jelentések, arculati elemek, közlemények és egyéb dokumentumok.

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Az ÁTK kutatási tevékenysége két szervezeti egységben folyik: az Állattenyésztési Főosztályon genetikai, szarvasmarha-tenyésztési, sertéstenyésztési, juh- és kecsketenyésztési, szaporodásbiológiai, sejtbiológiai, lótenyésztési osztályok, a Takarmányozási Főosztályon kérődzőtakarmányozási, sertéstakarmányozási, takarmányértékelési és minősítési, takarmányozás-élettani kutatócsoportok működnek.

Biológiai Sokféleség Egyezmény magyarországi honlapja

A biológiai sokféleség védelméért és a biológiai biztonságért

Budapesti Víz Világtalálkozó 2013

Információk a nemzetközi és a hazai jeles napról

Budapesti Víz Világtalálkozó 2013. október

8-11.

Angol nyelvű honlap

Duna Nap

 

EMAS – Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer

Erdészeti Tudományos Intézet

Az Erdészeti Tudományos Intézet alaptevékenysége a kutatás, de rendelkezik olyan szaktudással, eszközrendszerrel, kutatási termékként előállított növényanyaggal, amelynek további hasznosítására vagy értékesítésére lehetőség van. Az Ökológiai Laboratóriumban végzett víz-, talaj- és biomassza vizsgálatok elsősorban a kutatást szolgálják.

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Kutatás, fejlesztés, oktatás és szaktanácsadás vízi erőforrásaink felelősségteljes hasznosítása és védelme, az egészséges táplálkozás fejlesztése és az életminőség javítása érdekében.

Integrált Területhasználati Monitoring Rendszer

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer és a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer összekapcsolása.

Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ

Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.

Környezetkímélő termékek megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszerének működtetése.

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet

A KÉKI célkitűzéseiben az élelmiszer-tudomány és -technológia terén végez alap- és alkalmazott kutatásokat az élelmiszer-biztonsági és -technológiai kockázati tényezők kimutatására, nyomon követésére és csökkentésére alkalmas új módszerek fejlesztésére; új élelmiszerek és eddig nem ellenőrzött technológiai eljárások kockázati tényezőinek feltárására; az élelmiszer-biztonságot és az egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő eljárások és gyártmányok fejlesztésére.

Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR)

A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) a Környezetvédelmi is Vízügyi Minisztérium számítógépes rendszere, amelynek célja a légszennyezőanyag terhelést okozó kibocsátások nyilvántartása.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A magyar agrárium köztestülete

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

A Nemzeti Agrárszaktanácsi, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az oktatási, a tanácsadási és a vidékfejlesztési feladatok mellett többek között pályázatkezeléssel foglalkozik. Az intézet több szervezetet, programirodát működtet, például a vidékfejlesztés érintettjeit összefogó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkárságát, illetve az Esélyegyenlőségi, a Magyar Falusi Turizmus, a Magyar Tanyákért és az IKSZT Programirodát.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye

Nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárások

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő, így az érintett kormányzati, önkormányzati, civil, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

Az MBK feladata, hogy magas színvonalú alap és alkalmazott kutatást folytasson a növények és állatok nemesítése valamint a korszerű környezetvédelmi technológiák területén.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kifizető ügynökségként felelős az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának végrehajtásáért. A hivatal bírálja el a támogatási kérelmeket, ellenőrzi a feltételek betartását, kifizeti az uniós és a nemzeti támogatásokat, valamint elszámol a kifizetésekkel.

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

A Nemzeti Agrárszaktanácsi, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az oktatási, a tanácsadási és a vidékfejlesztési feladatok mellett többek között pályázatkezeléssel foglalkozik. Az intézet több szervezetet, programirodát működtet, például a vidékfejlesztés érintettjeit összefogó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkárságát, illetve az Esélyegyenlőségi, a Magyar Falusi Turizmus, a Magyar Tanyákért és az IKSZT Programirodát.

Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program az érintett térségekre vonatkozó, a 2009-2010 közötti időszakra szóló diverzifikációs stratégia, amely megteremti a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját, valamint pótolja a cukorgyárak bezárása következtében a foglalkoztatásban és a gazdasági kapcsolatokban kialakult hiányokat.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Központi költségvetési szerv

Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárságának irányítása alatt álló intézmény

Nemzeti Park Igazgatóságok

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 – „A magyar vidék alkotmánya”

 

Növényi Diverzitás Központ

A természetvédelem hivatalos honlapja

Hírek, információk, adatbázisok.

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat

Mérési adatok, értékelések a levegő minőségéről

Országos Meteorológiai Szolgálat

Ökocímke

Stratégiai zajtérképek

Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás (PRTR)

Vegyi anyagok szabályozása

Vesd bele magad!

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) először 2011-ben hirdette meg népszerű, általános iskolásoknak szóló akcióját, a Vesd Bele Magad! Programot. A mozgalom keretében a kisdiákok vetőmagokat kapnak, hogy saját zöldségeket, például borsót, répát, retket neveljenek. A honlapon a gyerekek fontos ismereteket sajátíthatnak el, szakemberek segítségét kérhetik, beszámolókat, fotókat küldhetnek saját kiskertjeikről.

Vidék Kaland

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) először 2011-ben hirdette meg kommunikációs programját, a Vidék Kalandot. A szervezet városi fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak egy-egy fiatal gazda által vezetett gazdaság munkájába. A honlapon kalandjaikról, élményeikről számolnak be a fiatalok.

Vízügyi honlap

Aktuális vízügyi információk és háttéranyagok

Zöld Beruházási Rendszer

 

A vidékstratégia honlapja

VÍZKVÍZ

A kampány a fiatalok vízzel kapcsolatos tudásának, tudatos fogyasztásának, viselkedésének fejlesztésére fókuszál, amely érinti a mindennapi élet területét (háztartás, bevásárlás, fogyasztási szokások), a víz útját az otthonunkig. Emellett célja a hazai természeti és felhasználói vízbázisok értékeinek bemutatása, megszerettetése, a megóvásukhoz fontos társadalmi attitűd bemutatása, erősítése.  
A VÍZKVÍZ 2013. április 22. és május 24. között tölthető ki, tervezett eredményhirdetés június 5-én, a Környezetvédelmi Világnapon lesz.