Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

A Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi területei

A sikeres agrárpolitika kialakítása az Európai Unió egyik fő célkitűzése. Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a közösen megfogalmazott célok teljesüljenek, miközben elkötelezett a magyar gazdák érdekeinek védelme mellett. Éppen ezért a kormány minél jobb és hatékonyabb kapcsolattartásra törekszik a gazdákkal, a zöldség- gyümölcs termelői szervezetekkel a szakmai álláspont kialakítása érdekében. Az agrárfinanszírozás elősegítése, gazdák agrártámogatásának biztosítása az eredményes agrárgazdaság megteremtését szolgálja.

Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság

A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy jó minőségű, egészséges magyar élelmiszer lássa el a hazai piacot. Fontos a helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó üzemek belső és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztése. Olyan sokrétű mezőgazdaság, környezet- és tájgazdálkodás megteremtése a cél, amely úgy állít elő értékes, a természetet a lehető legkevésbé terhelő, egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiákat és különféle nyersanyagokat, hogy közben megőrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, az élővilágot, természeti értékeinket.

Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Az elmúlt években számos visszaélésről lehetett hallani az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatosan. A kormány mindent megtesz azért, hogy -a fogyasztók, a lakosság érdekeit szem előtt tartva- egy olyan hatósági ellenőrző rendszer alakuljon ki, amely végigkíséri az élelmiszer útját a „termőföldtől az asztalig” , elősegítve, hogy az állampolgár minden esetben kiváló minőségű árut kapjon a pénzéért.
A kormány kiemelt feladata, hogy a lakosság számára elegendő mennyiségben, folyamatosan rendelkezésre álljanak a biztonságos, jó minőségű élelmiszerek. Az Unióban a feldolgozóipari ágazat legjelentősebb szereplője az élelmiszeripar. Ökológiai feltételeink lehetővé teszik, hogy a felmerülő igényeket elsősorban hazai alapanyagok feldolgozásával elégítsük ki. Célunk olyan szabályozási környezet megteremtése, amely elősegíti, hogy a mezőgazdaságban megtermelt élelmiszerek minél magasabb feldolgozottsági szinten a fogyasztók növekvő igényeinek megfelelő minőségben, ellenőrzött és biztonságos körülmények között értékesüljenek. Intézkedéseinkkel elősegítjük az ágazatban működő nagy számú kis- és középvállalkozás életképességét, a nagyobb vállalkozások versenyképes fejlődését.

Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság

Olyan szabályrendszer kialakítása a cél, amely megfelelő hátterül szolgál a környezetkárosító cselekmények megelőzésére, illetve szankcionálására. Kiemelt környezetvédelmi célkitűzés a levegőszennyezettség csökkentése, a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése, illetve az egyes környezetvédelemi beruházások -melyek jelentős gazdásásgösztönző erővel is bírnak- támogatása. A kormány elkötelezett a Nemzeti Környezetvédelmi Program környezeti-egészségügyi célkitűzéseinek megvalósítása iránt.
Az Európai Unió egyik fő célkitűzése a biodiverzitás, a faji sokszínűség megőrzése. Magyarország mindent megtesz annak érdekében, az ország gazdag élővilágát, élőhelyeit megőrizze a jelen és a jövő generációi számára. A Kormány elkötelezett a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben foglalt célkitűzések megvalósítása, valamint a hazai és uniós, illetve nemzetközi szerződésekben rögzített természetvédelmi előírások betartása iránt.
Magyarország szerencsés földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően nagyon gazdag édesvízkészlettel rendelkezik. A kormány mindent megtesz azért, hogy védje az egyik legfontosabb természeti kincsünket és okosan gazdálkodjon vele. A Duna Régió Stratégia keretében a szomszédos országokkal összefogva hívja fel a figyelmet a vízügy, a hatékony vízgazdálkodás fontosságára.

Környezetügyért Felelős Államtitkárság