Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság

Dr. Kardeván Endre

élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár

Agrárigazgatás

Az agrárigazgatás a mezőgazdasággal, élelmiszerlánc-felügyelettel, élelmiszeriparral, erdészettel, vadászattal és halászattal összefüggő tevékenységek szabályozási és felügyeleti rendszere, amely magában foglalja az ehhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátását is.

Élelmiszerlánc-felügyelet

Az élelmiszerlánc- felügyelet azon folyamatok hatósági felügyeletét jelenti, melyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerre. (Az élelmiszerlánc része például a talajvédelem, agrár-környezetvédelem, növénytermesztés, növényvédelem, állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala stb.)

Élelmiszerbiztonság

Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a termelés és a forgalmazás teljes folyamatában biztosítva van, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt rendeltetési célnak megfelelően készítik el és fogyasztják.

Élelmiszer-feldolgozás

Az élelmiszer- feldolgozás a mezőgazdaság és vadgazdálkodás által előállított élelmiszer célú alapanyag fogyasztásra történő előkészítését jelenti, amely során feldolgozási technológiák alkalmazásával a táplálkozási igényeket kielégítő, magasabb hozzáadott értéket képviselő élelmiszer termékek előállítására kerül sor.

Vadgazdálkodás, vadászat

A vadgazdálkodás a vad élőhelyének védelme, a vadállomány fennmaradásának és fenntartható hasznosításának hosszú távú biztosítása a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott különböző gazdálkodási tevékenységek és természetvédelmi célok közötti összhang megteremtésével. Ennek egyik eszköze a vadászat, mely a vadászati jog szakszerű gyakorlásával biztosítja a vadállomány fenntartható hasznosítását, a vadkár elfogadható szinten tartását, illetve a vadászatok értékesítésével jelenti az ágazat fő bevételi forrását, hozzájárulva ezzel a minőségi turizmushoz.

Halgazdálkodás

A halgazdálkodás az államot megillető halászati jog hasznosítására, a halnak megengedett módon és eszközzel való fogására – ide értve a horgászatot is-, illetve gyűjtésére, a hal tenyésztésére, tartására, telepítésére valamint a hal és élőhelyének védelmére, irányuló tevékenységek összessége.

Erdőgazdálkodás

Az erdőgazdálkodás az erdők fenntartására, közcélú funkcióinak biztosítására, őrzésére, védelmére, az erdővagyon bővítésére, valamint - a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása kivételével - az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége. Az erdőgazdálkodás során törekedni kell a hosszú távon is fenntartható gazdálkodás lehetőségének, valamint az erdő biológiai sokféleségének és természetességének megőrzésére.