Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

Közigazgatási Államtitkárság

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára Poprády Géza.

Parlamenti Államtitkárság

A parlamenti államtitkár felel a tárca parlamenti és társadalmi kapcsolataiért, segíti a miniszter országgyűlési képviseletét, irányítja a pártközi valamint a szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel történő egyeztetéseket. Felel a tárca stratégiai szintű programjainak kidolgozásáért és közreműködik a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában. Felügyeli a mezőgazdasági kutató, szakképző és közművelődési intézmények munkáját és ellátja a biodiverzitással és génmegőrzéssel összefüggő feladatok irányítását. A minisztérium parlamenti államtitkára Budai Gyula.

Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság

Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság többek között az agrárágazat külgazdasági, foglalkoztatási és reálgazdasági folyamatainak elemzéséért, értékeléséért, ágazatpolitikai döntések közgazdasági megalapozásáért felel. Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárságot Czerván György vezeti.

Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság

Az államtitkárság teljes körű tevékenységet lát el a nemzetközi kereskedelem, nemzetközi és EU kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, növény-egészségügy, növényvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma és ökológiai gazdálkodás területein. Ellátja továbbá az élelmiszerágazat kormányzati képviseletét, valamint felel a szakszerű gazdálkodás érvényesítéséért és a szakmai irányításért. Az államtitkárságot dr. Kardeván Endre vezeti.

Környezetügyért Felelős Államtitkárság

A Környezetügyért Felelős Államtitkárság érvényesíti a környezetvédelmi szempontokat a törvényhozásban, a gazdasági és a mindennapi életben is. Támogatja a kutatásfejlesztést, illetve növelni kívánja a környezetvédelemi oktatás színvonalát. A Környezetügyért Felelős Államtitkárságot dr. Illés Zoltán vezeti.

Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság és szervezeti egységeinek legfőbb feladata, hogy végrehajtsák az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap célkitűzéseit, valamint, hogy rendelkezzenek az uniós pénzügyi források társfinanszírozással történő felhasználásáról a 2007–2013-as programozási időszakban. A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságot V. Németh Zsolt vezeti.

Állami Földprogramért Felelős Államtitkárság

Az Állami Földprogramért Felelős Államtitkárság a Nemzeti Vidékstratégiában meghirdetett célok megvalósítása fölött őrködik. A Vidékfejlesztési Minisztérium új szervezeti egysége felügyeli és koordinálja a Földet a Gazdáknak Programot. A kormányzat cselekvési terve állami haszonbérlethez juttatja a családi gazdaságokat, megerősítve a kisvállalkozásokat és gyarapítva agrárközéposztályt. Az Állami Földprogramért Felelős Államtitkárságot dr. Bitay Márton Örs vezeti.