Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Energiaügyért Felelős Államtitkárság

Kovács Pál

energiaügyért felelős államtitkár

Energiagazdálkodás

Az energetika területén a Kormány legfontosabb feladata az ellátásbiztonság és a versenyképesség elvének mint hosszú távú cél érvényesítése az aktuális energiapolitikai koncepció és szakterületi stratégia mentén, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A tárca a korábban említett elveknek megfelelően kiemelt figyelemmel kíséri a gazdasági szereplők és a lakosság energiaigényei biztonságos és gazdaságos ellátásának megfelelő biztosítását, valamint elősegíti az Európai Unió keretében meghatározott közösségi célok megvalósulását.

Atomenergia

Több mint 30 éve működik biztonságosan Pakson Magyarország atomerőműve, amely számos háztartás és gazdasági szereplő villamosenergia-igényét biztosítja termelésével. A Nemzeti Energiastratégia megvalósítása során a nukleáris energia – az energiamix fontos elemeként – hozzájárul a hosszú távú hazai energiaellátáshoz, elősegíti az energiabiztonságot és a gazdasági versenyképesség erősítését. Az állam feladata az atomenergia biztonságos, a legmagasabb nemzetközi kritériumoknak is megfelelő alkalmazásához szükséges szabályozás kialakítása. A Kormány emellett elősegíti és szabályozza a szakterület kutatás-fejlesztési és a radioaktív hulladék-kezelési projektek megvalósulását, a hazai nukleáris tapasztalatok nemzetközi szintű megosztását az atomenergia békés célú felhasználása érdekében.

 

Bányászat

Az állam feladata, hogy szabályozza és felügyelje az ásványi nyersanyagok bányászatát, a geotermikus energia kutatását, kitermelését, a szénhidrogén szállító vezetékek létesítését és üzemeltetését, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket, az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön a magyar állam tulajdonát képezik, viszont a bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át.