Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság

dr. Völner Pál

infrastruktúráért felelős államtitkár

Közlekedés

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogja össze és irányítja a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, a meghatározott stratégiai irányok alapján dönt vagy döntést készít elő a közúti és vasúti beruházások sorrendjéről, ütemezéséről. A tárca a helyközi közösségi közlekedés szervezésében a menetrendek megrendelőjeként vesz részt, gondoskodik a közszolgáltatások finanszírozásáról. A minisztérium alkotja meg vagy terjeszti elő a közlekedéshez kapcsolódó jogszabályokat.

Légi közlekedés

A Magyar Kormány biztosítja Magyarország légterében végzett repülések szabadságát, a légiközlekedés biztonságának, a nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint elősegíti a polgári és az állami légiközlekedés együttműködésének lehetőségeit. A légiközlekedés fejlesztésére vonatkozóan szem előtt tatja a környezet védelmét, a gazdasági fejlődés igényeivel összehangolva.

Vizi közlekedés

A kormány felügyeli a Magyarország területére vonatkozóan meghatározott vízi közlekedés, hajózási tevékenység alapvető szabályainak betartását, miközben nagy hangsúlyt fektet a környezetkímélő és energiatakarékos vízi közlekedés fejlődésének előmozdítására.

Szárazföldi közlekedés

A szárazföldi közlekedés keretében megkülönböztetjük egymástól a vasúti illetve a közúti közlekedést. A Kormány a szárazföldi közlekedést a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően, a személy- és áruszállítási szükségletek alapján, a gazdasági, valamint a terület- és településfejlesztési tervekkel összhangban fejleszti.