Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Infokommunikációért Felelős Államtitkárság

Vályi-Nagy Vilmos

infokommunikációért felelős államtitkár

Felelősségi területek

Infokommunikáció

Infokommunikáció

Az infokommunikációs területen a Kormány feladata: egyrészt saját működésének javítása, és - az állampolgárok minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében- az e- közigazgatás fejlesztése, másrészt a digitális szolgáltatások minél szélesebben körben elérhetővé tétele. A cél, hogy Magyarországon is minél nagyobb legyen a digitális írástudók aránya.

Kormányzati informatika

A közigazgatási informatikai és infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási kérdéseit átfogó terület. Ide tartozik a kormányzati gerinchálózat üzemeltetése és a közigazgatási intézmények, illetve állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok hírközlési, informatikai tevékenysége is.

Informatikai infrastruktúra

Az informatikai infrastruktúra az informatikai működés tárgyi feltételeit jelenti, amelynek fejlesztése és korszerűsítése elengedhetetlen az információs társadalom zökkenőmentes működése szempontjából. A teljes szélessávú lefedettség kérdése éppen úgy idetartozik, mint a kormányzati szervek megfelelő minőségű informatikai eszközökkel való ellátottsága.

Elektronikus hírközlés

A nemzeti fejlesztési miniszter rendelkezik a hatályos elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében a frekvencia-felhasználásra vonatkozó szabályokról, felügyeli az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás ellátásának helyzetét, valamint a változó piaci és fogyasztói igényekhez mérten alakítja a jogszabályi környezetet.

Posta

A postai tevékenység nagyon sokrétű. A klasszikus postaszolgálat tevékenységek közé tartozik a levélpostai küldemények, kezelése, kézbesítése, a csomagszállítás, ugyanúgy, mint a pénzforgalmi műveletek (csekkes befizetés) lebonyolítása vagy az értékcikkek (például bélyegek, nyomtatványok) forgalmazása. A Kormány feladata, hogy felügyelje a gazdaság és a lakosság biztonságos, megfelelő minőségű és hozzáférhető postai szolgáltatásokkal való ellátását. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozik a Magyar Posta Zrt. mind vagyonpolitikai, mind pedig hírközlési szempontból. Vagyonpolitikai szempontból azért, mert állami cégről van szó, hírközlési szempontból pedig azért, mert a Posta egyetemes szolgáltató Magyarországon a postaügyek területén, így a nemzeti fejlesztési miniszter jogosult a postai szolgáltatások hatósági árainak megállapítására.

Informatikai biztonság

A minisztérium főosztályaként működő Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság feladata, hogy segítse és ellenőrizze az állami és önkormányzati szervek informatikai rendszereinek biztonságos kialakítását és üzemeltetetését, illetve auditokkal, ajánlások kibocsátásával, valamint ügyfeleitől kapott és partnerei felé teljesített adatszolgáltatásán végzett kockázatelemzéssel mérsékelje a magyar kibertér adatbiztonságát érhető károkat.